enlightenedให้ รร.ในโครงการลดเวลาเรียนฯ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2559 รับแนวดำเนินการลดเวลาเรียนฯ ได้ที่ สพป.สท.1  
  yesแจ้งให้ผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เป็นบัญชีของกศจ.สุโขทัย ทราบว่า ขณะนี้ขอชะลอการดำเนินการไว้ก่อน ...enlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 249 Today
»   เมื่อวานนี้ 569 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1168 Week
»   เดือนนี้ 1168 Month
»   ปีนี้ 1168 Year
»   รวมทั้งหมด 1168 Total
Record: 569 (30.07.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
     
  

    

 
 
 
สพป.สท.เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับครู หลักสูตรการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
สพป.สท.เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับครู หลักสูตรการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
สพป.สท.เขต1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับครู หลักสูตร การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน
วันที่ 30 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 22 ] คน
เขต 1 ติวเข้ม
เขต 1 ติวเข้ม "การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"
สุโขทัย เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการ "เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ที่โรงแรมไพลินสุโขทัย เมื่อ 30 กรกฎาคม 2559
วันที่ 30 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 24 ] คน
สพป.สท.เขต1 จัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา
สพป.สท.เขต1 จัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาครูแนะแนวในเขตพื้นที่ให้สามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่ผู้เรียน
วันที่ 30 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 15 ] คน
คณะเจ้าหน้าที่ สพป.สท.เขต1 ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
คณะเจ้าหน้าที่ สพป.สท.เขต1 ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
วันที่ 29 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 39 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน ให้ความรู้กับครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
วันที่ 28 ก.ค. 59   ผู้อ่าน [ 46 ] คน
 
27 ก.ค. 59
197
23 ก.ค. 59
159
15 ก.ค. 59
224
14 ก.ค. 59
787
08 ก.ค. 59
336
28 มิ.ย. 59
299
28 มิ.ย. 59
117
24 มิ.ย. 59
244
23 มิ.ย. 59
682
17 มิ.ย. 59
430
16 มิ.ย. 59
253
16 มิ.ย. 59
309
14 มิ.ย. 59
286
14 มิ.ย. 59
541
10 มิ.ย. 59
297

         

 
 
         

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 10 รายการ

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน สปช.105/29

ประกาศโรงเรียนบ้านขุนนาวัง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26   

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สชป.105/29 

 
 
         
 
 
         

 
 


   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา