ด่วนให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลตามโครงการศึกษาทางไกลผ่านดามเทียมโดยเข้าไปกรอกข้อมูลที่ http://210.246.188.154/obec โดยใช้รหัส smis ของโรงเรียนเป็นชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านภายในวันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา 17.00 น.

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

     
 

     
 

 


 

 

    

     


 
 
 
การประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
การประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (ภายใต้เขตสุจริต)

วันที่ 31 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 59 ] คน
เพชรบูรณ์ เขต 1  ศึกษาดูงานสุโขทัย
เพชรบูรณ์ เขต 1 ศึกษาดูงานสุโขทัย

วันที่ 30 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 91 ] คน
ผวจ.สุโขทัย มอบสองหมื่น สนับสนุนคนเก่งอนุบาล
ผวจ.สุโขทัย มอบสองหมื่น สนับสนุนคนเก่งอนุบาล

วันที่ 30 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 82 ] คน
นักเรียนอนุบาล ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งคณิตศาสตร์นานาชาติ
นักเรียนอนุบาล ตัวแทนประเทศไทยไปแข่งคณิตศาสตร์นานาชาติ

วันที่ 29 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 116 ] คน
ติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ.คีรีมาศ
ติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ.คีรีมาศ

วันที่ 25 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 165 ] คน
 
01 สิงหาคม 2557
  1
13
01 สิงหาคม 2557
18
26 กรกฏาคม 2557
 c99
176
25 กรกฏาคม 2557
271
25 กรกฏาคม 2557
230
24 กรกฏาคม 2557
118
22 กรกฏาคม 2557
158
18 กรกฏาคม 2557
 yhj
146
26 มิถุนายน 2557
1101
24 มิถุนายน 2557
1265
20 มิถุนายน 2557
1097
19 มิถุนายน 2557
1130
19 มิถุนายน 2557
1068
18 มิถุนายน 2557
1067
17 มิถุนายน 2557
1129
         
;
ส่งข่าวได้ที่ : E-network ข่าวประชาสัมพันธ์เดิม
 
 
         
 
   รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ผู้อ่าน [662]
   รายงานการสังเคราะห์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อ่าน [712]
   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ผู้อ่าน [1631]
   การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศน่ารู้ ผู้อ่าน [1099]
   การดำเนินการภายใต้แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ผู้อ่าน [1383]
   รายงานผลการพัฒนาและใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้น ป.2 ผู้อ่าน [1523]
   หนังสืออ่านเพิ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดชีวิตปลอดภัย ของ นายเทียม แก้วมี ผู้อ่าน [1848]
   การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชุด “ประวัติศาสตร์สุโขทัย” ของ น.ส.อภิญา เกตุทอง ผู้อ่าน [1709]
   ชื่อผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร จำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้อ่าน [1974]
   รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด มรดกความทรงจำ เลิศล้ำวิถีชีวิตสุโขทัย ของนางทิพธิณฬดา อยู่สุข ผู้อ่าน [2062]
 
 
         
 
 
         
 
 
          
 
 
ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 02 สิงหาคม 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 6 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นายมานิตย์  วิโรจน์สกุล
ครู
บ้านเมืองเก่า " ศรีอินทราทิตย์ "

    lสุขสันต์วันเกิดครับ สุข
สดชื่น สมปรารถนาทุกประการครับ.
Happy birthday to you.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางนิรดา  มิตรสานนท์
ครู
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)

    สุขสันต์วันเกิดครับ
ขอให้มีแต่ความสุข สดชื่น
สมหวัง ตลอดกาลครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายสุระพล  เจ็กอยู่
ผอ.ร.ร.
วัดหางตลาด

    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ...
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
ขอให้มีแต่ความสุข สดชื่น
สมปรารถนาทุกประการ ครับ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สัขสันต์วันเกิด พรที่ประเสริฐ
จงเป็นของท่าน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.เสาวลักษณ์  โอภาส
ครู
บ้านใหม่เจริญผล

    สุขสันต์สันคล้ายวันเกิด
สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเฮง เฮง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับคนสวย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายเทิดชัย  นิลนนท์
ครู
บ้านปากคลองร่วม

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.ปัทมาภรณ์  บ้านกล้วย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านสามพวง(สามัคีพิทยา)

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์