ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

     
 

     
 

กรอกแบบสำรวจข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานทางการศึกษา ชุดที่ 1

กรอกแบบสำรวจข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานทางการศึกษา ชุดที่ 2

  

     

     

 
 
 
;;  
 
 
การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล สพป.สุโขทัย เขต ๑
การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล สพป.สุโขทัย เขต ๑

วันที่ 22 สิงหาคม 2557   ผู้อ่าน [ 138 ] คน
๓ หน่วยงาน รับการประเมินการสอบทานกรณีพิเศษของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ
๓ หน่วยงาน รับการประเมินการสอบทานกรณีพิเศษของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2557   ผู้อ่าน [ 161 ] คน
ครอบครัวข่าว 3 มอบจักรยานนักเรียนคุ้งยาง
ครอบครัวข่าว 3 มอบจักรยานนักเรียนคุ้งยาง

วันที่ 16 สิงหาคม 2557   ผู้อ่าน [ 245 ] คน
English Training Course
English Training Course

วันที่ 13 สิงหาคม 2557   ผู้อ่าน [ 269 ] คน
เขต 1 ร่วมงานวันแม่จังหวัดสุโขทัย
เขต 1 ร่วมงานวันแม่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 13 สิงหาคม 2557   ผู้อ่าน [ 177 ] คน
 
27 สิงหาคม 2557
178
26 สิงหาคม 2557
345
21 สิงหาคม 2557
89
18 สิงหาคม 2557
106
07 สิงหาคม 2557
1105
04 สิงหาคม 2557
1101
01 สิงหาคม 2557
1089
25 กรกฏาคม 2557
1173
25 กรกฏาคม 2557
1170
22 กรกฏาคม 2557
1095
26 มิถุนายน 2557
1080
24 มิถุนายน 2557
1129
20 มิถุนายน 2557
1093
19 มิถุนายน 2557
1110
19 มิถุนายน 2557
1093
         
;
ส่งข่าวได้ที่ : E-network ข่าวประชาสัมพันธ์เดิม
 
 
         
 
   รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ผู้อ่าน [2952]
   รายงานการสังเคราะห์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อ่าน [2956]
   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ผู้อ่าน [2959]
   การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศน่ารู้ ผู้อ่าน [2949]
   การดำเนินการภายใต้แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ผู้อ่าน [2963]
   รายงานผลการพัฒนาและใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้น ป.2 ผู้อ่าน [2952]
   หนังสืออ่านเพิ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดชีวิตปลอดภัย ของ นายเทียม แก้วมี ผู้อ่าน [2965]
   การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชุด “ประวัติศาสตร์สุโขทัย” ของ น.ส.อภิญา เกตุทอง ผู้อ่าน [2961]
   ชื่อผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร จำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้อ่าน [2958]
   รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด มรดกความทรงจำ เลิศล้ำวิถีชีวิตสุโขทัย ของนางทิพธิณฬดา อยู่สุข ผู้อ่าน [2958]
 
 
         
 
 
         
 
 
          
 
 
ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 28 สิงหาคม 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 5 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นางกันทิมา  พฤกษะวัน
ครู
บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)

    สุขสันต์วันเกิดขอให้สุขภาพแข็ง
แรง รำ่รวย รำ่รวยมากยิ่งขึ้น
เจริญรุ่งเรือง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้คุณพี่ดำคนดีมีความสุขและม
ีสุขภาพที่แข็งแรง
คีดอะไรขอให้สมดั่งคีดนะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้..คุณครูกันทิมา
พฤกษะวัน..คนเก่ง คนดี แห่ง
ร.ร.บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)จง
มีแต่ความสุข ความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บ
ไม่จน รวยๆๆๆๆๆๆยิ่งๆขึ้นไป
คิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกปร
ะการน่ะครับบบบบบบบบ...........
...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรง
สวยๆๆๆๆ รวยๆๆๆๆๆๆ จ้า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดขอให้รวย
ขอให้สวย
ขอให้เก่งและขอให้เฮงๆๆตลอดไปนะ
ครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายดิเรก  บัวป้อม
ครู
บ้านนากาหลง

    ขอให้..คุณครูดิเรก
บัวป้อม..คนเก่ง คนดี แห่ง
ร.ร.บ้านนากาหลง จงมีแต่ความสุข
ความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บ
ไม่จน รวยๆๆๆๆๆๆยิ่งๆขึ้นไป
คิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกปร
ะการน่ะครับบบบบบบบบบบ.........
............
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้
าในอาชีพการงาน ร่ำรวยเงินทอง
อายุยืนยาว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ให้ร่ำรวยเงินทอง ร่ำรวยความรู้
ร่ำรวยทุกๆด้าน นะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางศศิธร  ธรสินธุ์
ครู
บ้านคลองน้ำเย็น

    สุขสันต์วันเกิดค่ะคุณน้องที่น่
ารัก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้..คุณครูศศิธร
ธรสินธุ์..คนเก่ง คนดีแห่ง
ร.ร.บ้านคลองน้ำเย็นจงมีแต่ความ
สุข ความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บ
ไม่จน
รวยๆๆๆๆๆๆยิ่งๆขึ้นไปคิดสิ่งใดใ
ห้สมความปรารถนาทุกประการน่ะครั
บบบบบบบบบ.....................
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.นันทินี  สายอุปราช
ครู
บ้านห้วยไคร้

    ขอให้..คุณครูนันทินี
สายอุปราช ..คนเก่ง คนดี แห่ง
ร.ร.บ้านห้วยไคร้
จงมีแต่ความสุข ความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บ
ไม่จน
รวยๆๆๆๆๆๆยิ่งๆขึ้นไป คิดสิ่งใ
ดให้สมความปรารถนาทุกประการน่ะค
รับบบบบบบบบบบ.................
....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้มีความสุขตลอดไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.อังคณา  ฮ่วนสกุล
ครูวิทย์-คณิต
บ้านสามพวง(สามัคีพิทยา)

    ขอให้พบแต่ความสุข
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์