ด่วนให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลตามโครงการศึกษาทางไกลผ่านดามเทียมโดยเข้าไปกรอกข้อมูลที่ http://210.246.188.154/obec โดยใช้รหัส smis ของโรงเรียนเป็นชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านภายในวันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา 17.00 น.

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
       เธ—เธตเนˆเธ•เธฑเน‰เธ‡เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เน€เธ‚เธ•

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 37 หมู่ 1 ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบล บ้านกล้วย
อำเภอ เมือง
สุโขทัย 64000

 
ผู้อ่าน 198 คน

 


ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 23 กรกฏาคม 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 7 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นายอานนท์  อุ่นนังกาศ
ผอ.ร.ร.
บ้านหนองตลับ

    สุขสันต์วันเกิด ขอให้มีความสุข
สุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปี
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้ผอ.จงมีทุกอย่างที่ต้องการ
ไม่เจ็บ ไม่จนนะค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    HBD ครับ สุขภาพแข็งแรง
รวยๆ เฮงๆ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขภาพแข็งแรง มั่งมีศรีสุข
ครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายทศพล  ภูมิผล
ครู
บ้านนากาหลง

    ขอให้.คุณครูทศพล
ภูมิผล..ครูคนดี คนเก่งและขยัน
แห่งร.ร.บ้านนากาหลง
จงมีแต่ความสุข ความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไ
ม่เจ็บไม่จน
รวยๆๆๆๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นไป
นึกคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุ
กประการน่ะครับบบบบบ...........
...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายประสาน  รุ่งรัตนไชย
ครู
บ้านเนินยาง

    HBD ครับ สุขภาพแข็งแรง รวยๆ
เฮงๆ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้มีความสุข และโชคดีตลอดไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้..คุณครูประสาน
รุ่งรัตนไชย..ครูคนดีคนเก่งและข
ยัน แห่งร.ร.บ้านเนินยาง
จงมีแต่ความสุข ความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เจ็บ ไม่จน
รวยๆๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นไป
นึกคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุ
กประการน่ะครับบบบบบ...........
...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายสมชัย  คำเสน
ครู
บ้านวังไทร

     สุขสรรค์วันเกิดครับ
ขอให้พี่มีความสุข หวังสิ่งใด
สมปราถนาทุกประการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    HBD.ค่ะคุณพี่ชาย
คิดหวังสิ่งใดสมใจปรารถนาทุกประ
การนะค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้..คุณครูสมชัย
คำเสน..ครูคนดี คนเก่งและขยัน
แห่งร.ร.บ้านวังไทร
จงมีแต่ความสุข ความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไ
ม่เจ็บไม่จน
รวยๆๆๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นไป
คิดสิ่งใดให้สมหวัง
สมความปรารถนาทุกประการ
น่ะครับบบบบบ..............
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสรรค์วันเกิดคะ
ขอให้พี่มีความสุข หวังสิ่งใด
สมปราถนาทุกประการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางสมพร  โกศล
ครู
บ้านยางเมือง

    สุขสันต์วันเกิด
ขอให้มีความสุขนะจ๊ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้..คุณครูสมพร
โกศล..น้องคนดีคนเก่งและขยัน
แห่งร.ร.บ้านยางเมือง
จงมีแต่ความสุข ความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เจ็บ ไม่จน
รวยๆๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นไป
คิดสิ่งใดให้สมหวังสมความปรารถน
าทุกประการ
น่ะครับบบบบบ..............
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางยุวดี  สุขหร่อง
ครู
วัดมุจลินทาราม

    ขอให้.คุณครูยุวดี
สุขหร่อง..น้องคนดี
คนเก่งและขยัน
แห่งร.ร.วัดมุจลินทาราม
จงมีแต่ความสุข ความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เจ็บ ไม่จน
รวยๆๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นไป
นึกคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุ
กประการน่ะครับบบบบบ...........
...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.พรพรรรณ  เพ็งอำไพ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านวังโคนเปือย

    ขอให้..คุณครูพรพรรรณ
เพ็งอำไพ..น้องคนดีคนเก่ง และ
ขยัน แห่ง ร.ร.บ้านวังโคนเปือย
จงมีแต่ ความสุข ความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เจ็บ ไม่จน รวยๆๆๆๆๆๆ
ยิ่งๆๆขึ้นไป
นึกคิดสิ่งใดให้สมหวังสมความปรา
รถนาทุกประการน่ะครับบบบบบ.....
.........
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์