ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
       เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญ เธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡

  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 
ผู้อ่าน 47 คน

 


ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 20 สิงหาคม 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 3 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

น.ส.สุภาพร  เพชรตุ่น
ครู
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

    สุขสันต์วันเกิดนะเพื่อนโชคดีตล
อดไป จากไพรวัลย์
พวงมาลีครูตุ่มริมนำ้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    lขอให้เพื่อนโชคดีตลอดไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ขอให้คุณครูสุภาพรมีแต่ความสุข
มีสุขภาพแข็งแรง รํ่ารวยเงินทอง
และสมความปรารถนาทุกประการค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้ คุณครู.สุภาพร
เพชรตุ่น..พี่สาว คนดี คนเก่ง
แห่ง
ร.ร.ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)จงม
ีแต่ความสุข
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การง
านชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เจ็บ ไม่จน รวยๆๆๆๆๆๆๆๆ
ยิ่งๆขึ้นไป
คิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกปร
ะการ น่ะครับบบบบ......
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับพี่.
ขอให้พี่ มีแต่ความสุข สดชื่น
สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประกา
ร มีสุขภาพแข็งแรง รำรวยเงินทอง
ยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางอัญชลี  ตาลสอน
ครู
วัดวังแดง

     ขอให้ คุณครู.อัญชลี ตาลสอน
..ครูคนดี คนเก่ง คนขยันแห่ง
ร.ร.วัดวังแดง จงมีแต่ความสุข
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การง
านชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เจ็บไม่จน
รวยๆๆๆๆๆ ยิ่งๆขึ้นไป
คิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกปร
ะการ น่ะครับบบบบ......
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางสุรินทร์  รักปรางค์
ครู
อนุบาลบ้านด่านลานหอย

    ขอให้ คุณครู.สุรินทร์
รักปรางค์ ..ครู คนดีคนเก่ง
แห่ง
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอยจงมีแต
่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้
าที่การงานชีวิตส่วนตัว
และครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายแ
ละใจ ไม่เจ็บ ไม่จน
รวยๆๆๆๆๆๆๆๆยิ่งๆขึ้นไป
คิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกปร
ะการ น่ะครับบบบบ......
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์