โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 3 Online
»   วันนี้ 440 Today
»   เมื่อวานนี้ 854 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1294 Week
»   เดือนนี้ 1440 Month
»   ปีนี้ 1440 Year
»   รวมทั้งหมด 1440 Total
Record: 854 (17.06.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
       เธ.เธ•.เธ›.เธ™.เน€เธ‚เธ•เธžเธทเน‰เธ™เธ—เธตเนˆเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

  

 

1. นายพยอม  วงษ์พูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ
2. น.ส.สมปอง  ช่วยพรม กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ กรรมการ
3. นายภคบูลย์  พัฒนเจริญ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน กรรมการ
4. นายปิลัทธ์  อุดมวงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5. นายสิริชัย  สร้อยเพชรเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6. นายสมชาย  ชำนาญเสือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7. นายสุทธิเชษฐ  บุตรสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8. นายกิตติพงศ์  พิพัฒน์ศิวพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9. น.ส.มะลิ ตุ้มบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

 

 
ผู้อ่าน 453605 คน

 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา