โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 5 Online
»   วันนี้ 36 Today
»   เมื่อวานนี้ 90 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 126 Week
»   เดือนนี้ 126 Month
»   ปีนี้ 126 Year
»   รวมทั้งหมด 126 Total
Record: 90 (25.05.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

     

   

    

  

 
 
 
ออกเยี่ยมเปิดเรียนวันแรก
ออกเยี่ยมเปิดเรียนวันแรก
ออกเยี่ยมเปิดเรียนวันแรก
วันที่ 16 พ.ค. 62   ผู้อ่าน [ 122 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมพลังสถานศึกษาต้านทุจริต
สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมพลังสถานศึกษาต้านทุจริต
สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมพลังสถานศึกษาต้านทุจริต
วันที่ 12 พ.ค. 62   ผู้อ่าน [ 128 ] คน
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
6 พฤษภาคม 2562 บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 06 พ.ค. 62   ผู้อ่าน [ 76 ] คน
สพป.สท.1 ร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ณ สวนพฤกษศาสตร์
สพป.สท.1 ร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ณ สวนพฤกษศาสตร์

วันที่ 05 พ.ค. 62   ผู้อ่าน [ 68 ] คน
ดูแลช่วยเหลือยามทุกข์
ดูแลช่วยเหลือยามทุกข์
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ บรรเทาทุกข์และดูแลยามยาก
วันที่ 03 พ.ค. 62   ผู้อ่าน [ 166 ] คน
 
20 พ.ค. 62
85
10 พ.ค. 62
71
22 มี.ค. 62
930
06 มี.ค. 62
354
15 ก.พ. 62
732
08 ก.พ. 62
794
28 ธ.ค. 61
2222
28 ธ.ค. 61
495
06 ธ.ค. 61
654
26 พ.ย. 61
316
25 ต.ค. 61
1444
13 ก.ย. 61
749
31 ส.ค. 61
329
28 ส.ค. 61
781
24 ส.ค. 61
915

         

 
 
         

  

 
 
         

 
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา