ด่วนให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลตามโครงการศึกษาทางไกลผ่านดามเทียมโดยเข้าไปกรอกข้อมูลที่ http://210.246.188.154/obec โดยใช้รหัส smis ของโรงเรียนเป็นชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านภายในวันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา 17.00 น.

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

     
 

     
 

 


 

 

    

     


 
 
 
;;  
 
 
เขต 1 จัดอบรมให้ความรู้โครงการ
เขต 1 จัดอบรมให้ความรู้โครงการ "โรงเรียนสุจริต"

วันที่ 17 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 160 ] คน
โครงการ“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” โรงเรียนในสังกัดอำเภอบ้านด่านลานหอย
โครงการ“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” โรงเรียนในสังกัดอำเภอบ้านด่านลานหอย

วันที่ 16 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 108 ] คน
โครงการ“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองสุโขทัย
โครงการ“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” โรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองสุโขทัย

วันที่ 16 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 84 ] คน
เขต 1  ร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์
เขต 1 ร่วมพิธีรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์

วันที่ 10 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 63 ] คน
รองฯ ลือชัย เปิดและบรรยายพิเศษประชุมครูสามัญฯ บ้านด่าน
รองฯ ลือชัย เปิดและบรรยายพิเศษประชุมครูสามัญฯ บ้านด่าน

วันที่ 10 กรกฏาคม 2557   ผู้อ่าน [ 116 ] คน
 
22 กรกฏาคม 2557
12
18 กรกฏาคม 2557
 yhj
89
26 มิถุนายน 2557
1054
24 มิถุนายน 2557
1151
20 มิถุนายน 2557
1055
19 มิถุนายน 2557
1071
19 มิถุนายน 2557
1041
18 มิถุนายน 2557
1035
17 มิถุนายน 2557
1073
17 มิถุนายน 2557
1040
11 มิถุนายน 2557
1035
09 มิถุนายน 2557
1034
29 พฤษภาคม 2557
1041
28 พฤษภาคม 2557
1036
27 พฤษภาคม 2557
1036
         
;
ส่งข่าวได้ที่ : E-network ข่าวประชาสัมพันธ์เดิม
 
 
         
 
   รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ผู้อ่าน [634]
   รายงานการสังเคราะห์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้อ่าน [689]
   การพัฒนาการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ผู้อ่าน [1605]
   การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศน่ารู้ ผู้อ่าน [1076]
   การดำเนินการภายใต้แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ผู้อ่าน [1355]
   รายงานผลการพัฒนาและใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้น ป.2 ผู้อ่าน [1501]
   หนังสืออ่านเพิ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดชีวิตปลอดภัย ของ นายเทียม แก้วมี ผู้อ่าน [1823]
   การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชุด “ประวัติศาสตร์สุโขทัย” ของ น.ส.อภิญา เกตุทอง ผู้อ่าน [1684]
   ชื่อผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร จำนวนนับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้อ่าน [1544]
   รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด มรดกความทรงจำ เลิศล้ำวิถีชีวิตสุโขทัย ของนางทิพธิณฬดา อยู่สุข ผู้อ่าน [2034]
 
 
         
 
 
         
 
 
          
 
 
ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 22 กรกฏาคม 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 5 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นายมานะ  มนตรีวิวัฒน์
ผอ.ร.ร.
บ้านหนองกระดิ่ง

     สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
สุขภาพแข็งแรงครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดขอให้ผอ.สุขภาพแ
ข็งแรงมั่งมีศรีสุขนะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    มีความสุขมาก ๆนะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
มั่งมีศรีสุข ครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิด สุขภาพแข็งแรง
มีแต่ความสุขตลอดไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายพิมพ์  ทวีนาท
ผอ.ร.ร.
วัดคุ้งยาง

    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
สุขภาพแข็งแรงครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
มั่งมีศรีสุข ครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายชัยรินทร์  อิ่มหนำ
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3
สพป. สุโขทัย เขต 1

    สุขสันต์วันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
มั่งมีศรีสุข ครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
เงินทองไหลมา เทมา
คิดสิ่งใดจงสำเร็จ ๆ
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ม
ีความสุขตลอดไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     Happy Birthday! and many
happy
returns! สุขสันต์วันเกิดปีนี้
และปีต่อๆไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์ วันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางรัตนา  เอี่ยมสำอางค์
ครู
บ้านยางแหลม

     สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
สุขภาพแข็งแรงครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดขอให้มีความสุขม
ากๆๆ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดนะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดHAPPY BIRTHDAY
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     May this birthday be the
beginning of the best years of
your
life. ขออวยพรให้ในวันเกิดนี้เ
ป็นปีที่เริ่มต้นที่ดีที่สุดของ
คุณ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายปิลัทธ์  อุดมวงษ์
รอง ผอ.สพป.สท.1
สพป. สุโขทัย เขต 1

     สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
สุขภาพแข็งแรงครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิด
มั่งมีศรีสุขค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    แฮปปี้มีพลังๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
มั่งมีศรีสุข ครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์