enlightened....ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ...ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 -11.30 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1.....enlightened
 

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 7 Online
»   วันนี้ 414 Today
»   เมื่อวานนี้ 637 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 414 Week
»   เดือนนี้ 1469 Month
»   ปีนี้ 1469 Year
»   รวมทั้งหมด 1469 Total
Record: 637 (24.03.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

     
 

     

   

    

    

 
 
 
สุโขทัย เขต 1 MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษาใหม่
สุโขทัย เขต 1 MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษาใหม่
สุโขทัย เขต 1 MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สถานศึกษาใหม่
วันที่ 15 มี.ค. 62   ผู้อ่าน [ 122 ] คน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ
วันที่ 12 มี.ค. 62   ผู้อ่าน [ 79 ] คน
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สืบสานประเพณี เจดีย์ข้าวเปลือก
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สืบสานประเพณี เจดีย์ข้าวเปลือก
โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สืบสานประเพณีท้องถิ่น เจดีย์ข้าวเปลือก
วันที่ 07 มี.ค. 62   ผู้อ่าน [ 101 ] คน
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
วันที่ 05 มี.ค. 62   ผู้อ่าน [ 51 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมนำ English for All สู่สถานศึกษาในสังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมนำ English for All สู่สถานศึกษาในสังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมพร้อมนำ English for All สู่สถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 05 มี.ค. 62   ผู้อ่าน [ 135 ] คน
 
22 มี.ค. 62
260
06 มี.ค. 62
222
15 ก.พ. 62
547
08 ก.พ. 62
661
28 ธ.ค. 61
2061
28 ธ.ค. 61
408
06 ธ.ค. 61
560
26 พ.ย. 61
232
25 ต.ค. 61
1324
13 ก.ย. 61
679
31 ส.ค. 61
269
28 ส.ค. 61
702
24 ส.ค. 61
830
21 ส.ค. 61
366
07 ส.ค. 61
341

         

 
 
         

 
 
         

 
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา