enlightenedให้ รร.ในโครงการลดเวลาเรียนฯ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2559 รับแนวดำเนินการลดเวลาเรียนฯ ได้ที่ สพป.สท.1  
  yesแจ้งให้ผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เป็นบัญชีของกศจ.สุโขทัย ทราบว่า ขณะนี้ขอชะลอการดำเนินการไว้ก่อน ...enlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 68 Today
»   เมื่อวานนี้ 128 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 196 Week
»   เดือนนี้ 3423 Month
»   ปีนี้ 31199 Year
»   รวมทั้งหมด 31199 Total
Record: 1195 (06.06.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
คณะทำงานจัดทำแผนฯ ร่วมประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย
คณะทำงานจัดทำแผนฯ ร่วมประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย
คณะทำงานจัดทำแผนฯ ร่วมประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.2560-2564) ครั้งที่ 3 เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้อ่าน [ 46 ] คน
เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดสังฆาราม
เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดสังฆาราม

ผู้อ่าน [ 138 ] คน
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้บริหาร
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้บริหาร

ผู้อ่าน [ 191 ] คน
สพป.สุโขทัย อบรมผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน
สพป.สุโขทัย อบรมผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน

ผู้อ่าน [ 180 ] คน
เขต 1 นำ ขรก.บันทึกเทปถวายพระพร
เขต 1 นำ ขรก.บันทึกเทปถวายพระพร

ผู้อ่าน [ 114 ] คน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้อ่าน [ 125 ] คน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ

ผู้อ่าน [ 69 ] คน
กลุ่มเครือข่ายวังเจ้าราม ประชุมครูรับมอบนโยบายจัดการศึกษา
กลุ่มเครือข่ายวังเจ้าราม ประชุมครูรับมอบนโยบายจัดการศึกษา

ผู้อ่าน [ 145 ] คน
สร้างภูมิคุ้นกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในนักเรียน
สร้างภูมิคุ้นกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในนักเรียน

ผู้อ่าน [ 103 ] คน
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผู้อ่าน [ 132 ] คน
เยี่ยมชมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหนองตม
เยี่ยมชมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหนองตม

ผู้อ่าน [ 133 ] คน
คนเขต 1 ร่วมทำบุญวันครบรอบ 70 ปีครองราชย์
คนเขต 1 ร่วมทำบุญวันครบรอบ 70 ปีครองราชย์

ผู้อ่าน [ 190 ] คน
สุโขทัยเตรียมเพิ่มห้องเรียนกีฬา
สุโขทัยเตรียมเพิ่มห้องเรียนกีฬา

ผู้อ่าน [ 155 ] คน
รมช.ศึกษาธิการ ทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียนสงฆ์
รมช.ศึกษาธิการ ทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียนสงฆ์

ผู้อ่าน [ 138 ] คน
ศธจ.ให้ความรู้ ครู ข
ศธจ.ให้ความรู้ ครู ข

ผู้อ่าน [ 136 ] คน
ติดตามโครงการ To Be No.1
ติดตามโครงการ To Be No.1

ผู้อ่าน [ 111 ] คน
ครูเขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต
ครูเขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต

ผู้อ่าน [ 60 ] คน
เปิดแล้ว ศธจ.สุโขทัย
เปิดแล้ว ศธจ.สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 328 ] คน
ประชุมครู 100% คีรีมาศ-บ้านด่านลานหอย
ประชุมครู 100% คีรีมาศ-บ้านด่านลานหอย

ผู้อ่าน [ 325 ] คน
ประชุมครู 100% สังกัดเมืองสุโขทัย
ประชุมครู 100% สังกัดเมืองสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 210 ] คน
ผอ.สพป.มอบนโยบายครู 100% อ.กงไกรลาศ
ผอ.สพป.มอบนโยบายครู 100% อ.กงไกรลาศ

ผู้อ่าน [ 211 ] คน
นายกพบเพื่อนครูสุโขทัย
นายกพบเพื่อนครูสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 182 ] คน
กลุ่งส่งเสริมพร้อมกาชาดเยี่ยมบ้าน นร.ทุน
กลุ่งส่งเสริมพร้อมกาชาดเยี่ยมบ้าน นร.ทุน

ผู้อ่าน [ 162 ] คน
เด็กคีรีมาศฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต
เด็กคีรีมาศฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต

ผู้อ่าน [ 166 ] คน
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผู้อ่าน [ 177 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 


    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา