enlightenedให้ รร.ในโครงการลดเวลาเรียนฯ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2559 รับแนวดำเนินการลดเวลาเรียนฯ ได้ที่ สพป.สท.1  
  yesแจ้งให้ผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เป็นบัญชีของกศจ.สุโขทัย ทราบว่า ขณะนี้ขอชะลอการดำเนินการไว้ก่อน ...enlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 24 Today
»   เมื่อวานนี้ 140 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 434 Week
»   เดือนนี้ 3661 Month
»   ปีนี้ 31437 Year
»   รวมทั้งหมด 31437 Total
Record: 1195 (06.06.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
ผอ.สพป.สท.เขต 1 บันทึกเสียงถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผอ.สพป.สท.เขต 1 บันทึกเสียงถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 บันทึกเสียงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
ผู้อ่าน [ 13 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อมทุกฝ่าย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ และปั่นจักยานรณรงค์ออกเสียงประชามติ
ผู้อ่าน [ 30 ] คน
ผอ.สพป.สท.เขต1 นำเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา
ผอ.สพป.สท.เขต1 นำเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเข้าพรรษา
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต1 นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบสานประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ผู้อ่าน [ 22 ] คน
คณะทำงานจัดทำแผนฯ ร่วมประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย
คณะทำงานจัดทำแผนฯ ร่วมประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย
คณะทำงานจัดทำแผนฯ ร่วมประชุมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ.2560-2564) ครั้งที่ 3 เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้อ่าน [ 71 ] คน
เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดสังฆาราม
เขต 1 ถวายเทียนจำนำพรรษาวัดสังฆาราม

ผู้อ่าน [ 152 ] คน
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้บริหาร
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตผู้บริหาร

ผู้อ่าน [ 198 ] คน
สพป.สุโขทัย อบรมผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน
สพป.สุโขทัย อบรมผู้รับผิดชอบระบบควบคุมภายใน

ผู้อ่าน [ 184 ] คน
เขต 1 นำ ขรก.บันทึกเทปถวายพระพร
เขต 1 นำ ขรก.บันทึกเทปถวายพระพร

ผู้อ่าน [ 126 ] คน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดประชุมขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้อ่าน [ 130 ] คน
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ
ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ

ผู้อ่าน [ 70 ] คน
กลุ่มเครือข่ายวังเจ้าราม ประชุมครูรับมอบนโยบายจัดการศึกษา
กลุ่มเครือข่ายวังเจ้าราม ประชุมครูรับมอบนโยบายจัดการศึกษา

ผู้อ่าน [ 145 ] คน
สร้างภูมิคุ้นกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในนักเรียน
สร้างภูมิคุ้นกันพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในนักเรียน

ผู้อ่าน [ 104 ] คน
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
สพฐ. ติดตามการดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ผู้อ่าน [ 133 ] คน
เยี่ยมชมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหนองตม
เยี่ยมชมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านหนองตม

ผู้อ่าน [ 137 ] คน
คนเขต 1 ร่วมทำบุญวันครบรอบ 70 ปีครองราชย์
คนเขต 1 ร่วมทำบุญวันครบรอบ 70 ปีครองราชย์

ผู้อ่าน [ 193 ] คน
สุโขทัยเตรียมเพิ่มห้องเรียนกีฬา
สุโขทัยเตรียมเพิ่มห้องเรียนกีฬา

ผู้อ่าน [ 158 ] คน
รมช.ศึกษาธิการ ทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียนสงฆ์
รมช.ศึกษาธิการ ทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียนสงฆ์

ผู้อ่าน [ 138 ] คน
ศธจ.ให้ความรู้ ครู ข
ศธจ.ให้ความรู้ ครู ข

ผู้อ่าน [ 137 ] คน
ติดตามโครงการ To Be No.1
ติดตามโครงการ To Be No.1

ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ครูเขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต
ครูเขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต

ผู้อ่าน [ 61 ] คน
เปิดแล้ว ศธจ.สุโขทัย
เปิดแล้ว ศธจ.สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 334 ] คน
ประชุมครู 100% คีรีมาศ-บ้านด่านลานหอย
ประชุมครู 100% คีรีมาศ-บ้านด่านลานหอย

ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ประชุมครู 100% สังกัดเมืองสุโขทัย
ประชุมครู 100% สังกัดเมืองสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 212 ] คน
ผอ.สพป.มอบนโยบายครู 100% อ.กงไกรลาศ
ผอ.สพป.มอบนโยบายครู 100% อ.กงไกรลาศ

ผู้อ่าน [ 213 ] คน
นายกพบเพื่อนครูสุโขทัย
นายกพบเพื่อนครูสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 182 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 


    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา