enlightenedให้ รร.ในโครงการลดเวลาเรียนฯ รุ่น 2 ปีการศึกษา 2559 รับแนวดำเนินการลดเวลาเรียนฯ ได้ที่ สพป.สท.1  
  yesแจ้งให้ผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้เป็นบัญชีของกศจ.สุโขทัย ทราบว่า ขณะนี้ขอชะลอการดำเนินการไว้ก่อน ...enlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 6 Today
»   เมื่อวานนี้ 13 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 19 Week
»   เดือนนี้ 19 Month
»   ปีนี้ 19 Year
»   รวมทั้งหมด 19 Total
Record: 13 (28.07.2016)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
ผอ.สพป.มอบนโยบายครู 100% อ.กงไกรลาศ
ผอ.สพป.มอบนโยบายครู 100% อ.กงไกรลาศ

ผู้อ่าน [ 213 ] คน
นายกพบเพื่อนครูสุโขทัย
นายกพบเพื่อนครูสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 183 ] คน
กลุ่งส่งเสริมพร้อมกาชาดเยี่ยมบ้าน นร.ทุน
กลุ่งส่งเสริมพร้อมกาชาดเยี่ยมบ้าน นร.ทุน

ผู้อ่าน [ 166 ] คน
เด็กคีรีมาศฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต
เด็กคีรีมาศฝึกว่ายน้ำเพื่อชีวิต

ผู้อ่าน [ 169 ] คน
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผู้อ่าน [ 178 ] คน
อุบล เขต 1  ศึกษาดูงานเขตสุจริต
อุบล เขต 1 ศึกษาดูงานเขตสุจริต

ผู้อ่าน [ 152 ] คน
รมช.ศึกษาธิการ ร่วม ตชด.สุโขทัย ถวายเงินสร้างอาคารเรียนสงฆ์
รมช.ศึกษาธิการ ร่วม ตชด.สุโขทัย ถวายเงินสร้างอาคารเรียนสงฆ์

ผู้อ่าน [ 141 ] คน
ประชุมขับเคลื่อนศึกษาธิการภาค 17
ประชุมขับเคลื่อนศึกษาธิการภาค 17

ผู้อ่าน [ 54 ] คน
ชมรมลูกเสือชาวบ้าน ขอพรปีใหม่ ผอ.เขต 1
ชมรมลูกเสือชาวบ้าน ขอพรปีใหม่ ผอ.เขต 1

ผู้อ่าน [ 153 ] คน
ผู้บริหาร บุคลากรเขตพื้นที่ รดน้ำขอพรปีใหม่ ผอ.สพป.สท.1
ผู้บริหาร บุคลากรเขตพื้นที่ รดน้ำขอพรปีใหม่ ผอ.สพป.สท.1

ผู้อ่าน [ 185 ] คน
ดำหัว ผช.บุญรักษ์ - ผอ.สุทิศ - ผอ.ประพฤทธิ์
ดำหัว ผช.บุญรักษ์ - ผอ.สุทิศ - ผอ.ประพฤทธิ์

ผู้อ่าน [ 201 ] คน
เขต 1 ร่วมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองสุโขทัย
เขต 1 ร่วมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 160 ] คน
เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันจักรี ที่ศาลาอเนกประสงค์จังหวัดสุโขทัย
เขต 1 ร่วมงานรัฐพิธีวันจักรี ที่ศาลาอเนกประสงค์จังหวัดสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 217 ] คน
สพป.สท.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
สพป.สท.1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

ผู้อ่าน [ 341 ] คน
ผอ.สพป.สท.1 เปิดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ผอ.สพป.สท.1 เปิดอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ผู้อ่าน [ 198 ] คน
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมติดตามนโยบายปฏิรูป ศธ.
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องร่วมติดตามนโยบายปฏิรูป ศธ.

ผู้อ่าน [ 139 ] คน
คณะกรรมการเยี่ยมบ้าน นร.ที่สมัครขอรับทุนพระบรมฯ
คณะกรรมการเยี่ยมบ้าน นร.ที่สมัครขอรับทุนพระบรมฯ

ผู้อ่าน [ 86 ] คน
ผอ.คนใหม่ มอบนโยบาย จนท.สพป.สุโขทัย
ผอ.คนใหม่ มอบนโยบาย จนท.สพป.สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 277 ] คน
นร.ลานกระบือ ขอพร ผอ.เขต เพื่อไปแข่งขันโครงงานวิจัยระดับชาติ
นร.ลานกระบือ ขอพร ผอ.เขต เพื่อไปแข่งขันโครงงานวิจัยระดับชาติ

ผู้อ่าน [ 234 ] คน
ผู้บริหารอนุบาลสุโขทัย แสดงความยินดี ผอ.พยอม วงษ์พูล
ผู้บริหารอนุบาลสุโขทัย แสดงความยินดี ผอ.พยอม วงษ์พูล

ผู้อ่าน [ 193 ] คน
ผอ.สพป.สท.1 กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่สุโขทัย
ผอ.สพป.สท.1 กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 133 ] คน
สพป.3 แห่ง ดูงานเขตสุจริตสุโขทัย 1
สพป.3 แห่ง ดูงานเขตสุจริตสุโขทัย 1

ผู้อ่าน [ 161 ] คน
เขต 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมเรียนรวม
เขต 1 เร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมเรียนรวม

ผู้อ่าน [ 222 ] คน
เปิดรั้วโรงเรียนตำบลปากพระ
เปิดรั้วโรงเรียนตำบลปากพระ

ผู้อ่าน [ 230 ] คน
มุจลินเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
มุจลินเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ผู้อ่าน [ 199 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 


    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา