enlightenedenlightened สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 งดรับ ของขวัญปีใหม่enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 1 Online
»   วันนี้ 33 Today
»   เมื่อวานนี้ 934 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 967 Week
»   เดือนนี้ 11458 Month
»   ปีนี้ 11458 Year
»   รวมทั้งหมด 11458 Total
Record: 1101 (08.01.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
ครูสุโขทัยภูมิใจรับรางวัลดีเด่นกว่า 200 รางวัล
ครูสุโขทัยภูมิใจรับรางวัลดีเด่นกว่า 200 รางวัล

ผู้อ่าน [ 833 ] คน
นายประพฤทธิ์  สุขใย ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
นายประพฤทธิ์ สุขใย ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี

ผู้อ่าน [ 979 ] คน
เขต 1 รวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เขต 1 รวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ผู้อ่าน [ 590 ] คน
ผอ.เขต เยี่ยมชมการฝึกฟุตบอลนักเรียนสุโขทัย
ผอ.เขต เยี่ยมชมการฝึกฟุตบอลนักเรียนสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 914 ] คน
เขต 1 ปั้นนักเรียนไทยไปทีมชาติ
เขต 1 ปั้นนักเรียนไทยไปทีมชาติ

ผู้อ่าน [ 1498 ] คน
ผู้กำกับลูกเสือขยายโอกาสต้านยาเสพติด
ผู้กำกับลูกเสือขยายโอกาสต้านยาเสพติด

ผู้อ่าน [ 693 ] คน
ข้าราชการในสังกัด สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ผอ.เขต
ข้าราชการในสังกัด สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร ผอ.เขต

ผู้อ่าน [ 728 ] คน
สุโขทัย เขต 1 ดูงานโรงเรียนและเขตสุจริตที่ชลบุรี
สุโขทัย เขต 1 ดูงานโรงเรียนและเขตสุจริตที่ชลบุรี

ผู้อ่าน [ 579 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ช่วยการพยาบาล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ช่วยการพยาบาล

ผู้อ่าน [ 976 ] คน
ผอ.สพป.สท.1 และคณะ ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย
ผอ.สพป.สท.1 และคณะ ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย

ผู้อ่าน [ 537 ] คน
รอง ปิลัทธ์ นำ จนท.สำนักงานร่วมจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ
รอง ปิลัทธ์ นำ จนท.สำนักงานร่วมจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ

ผู้อ่าน [ 422 ] คน
ผอ.สพป.สท.1 นำข้าราชการร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ผอ.สพป.สท.1 นำข้าราชการร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ผู้อ่าน [ 494 ] คน
เขต 1 ร่วมพิธีระลึกวันพระนั่งเกล้าฯ และวันข้าราชการพลเรือน
เขต 1 ร่วมพิธีระลึกวันพระนั่งเกล้าฯ และวันข้าราชการพลเรือน

ผู้อ่าน [ 499 ] คน
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชมอบทุนการศึกษานักเรียนสุโขทัย
มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชมอบทุนการศึกษานักเรียนสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 734 ] คน
บิ๊กซี มอบอาคารเรียนให้บ้านปากคลองเรือ อ.คีรีมาศ
บิ๊กซี มอบอาคารเรียนให้บ้านปากคลองเรือ อ.คีรีมาศ

ผู้อ่าน [ 638 ] คน
ครูเขต 1  ร่วมบริจาคโลหิต ที่ สพป.สพป.สท.1
ครูเขต 1 ร่วมบริจาคโลหิต ที่ สพป.สพป.สท.1

ผู้อ่าน [ 456 ] คน
ผอ.เขต 1  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี
ผอ.เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี

ผู้อ่าน [ 514 ] คน
เขต 1 จัดกีฬาฟุตบอล 7 คน
เขต 1 จัดกีฬาฟุตบอล 7 คน

ผู้อ่าน [ 495 ] คน
วันที่ 2  ของการอบรมสร้างเสริมทักษะชีวิตมัธยมศึกษา
วันที่ 2 ของการอบรมสร้างเสริมทักษะชีวิตมัธยมศึกษา

ผู้อ่าน [ 426 ] คน
เขต 1 เร่งเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษา
เขต 1 เร่งเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนมัธยมศึกษา

ผู้อ่าน [ 375 ] คน
ผอ.สพป.เป็นประธานพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่บ้านเมืองเก่าฯ
ผอ.สพป.เป็นประธานพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่บ้านเมืองเก่าฯ

ผู้อ่าน [ 878 ] คน
ผอ.เขต 1  เปิดการประชุมภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการอ่านออกของนักเรียน
ผอ.เขต 1 เปิดการประชุมภาคีเครือข่ายเสริมสร้างการอ่านออกของนักเรียน

ผู้อ่าน [ 1154 ] คน
โรงเรียนสายธรรม ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา
โรงเรียนสายธรรม ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา

ผู้อ่าน [ 407 ] คน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาเยี่ยมชมการพัฒนาของโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาเยี่ยมชมการพัฒนาของโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า

ผู้อ่าน [ 326 ] คน
ลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสฯ
ลูกเสือต้านยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสฯ

ผู้อ่าน [ 655 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 


 
   คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา