โรงเรียนใดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้รายงาน สพป.สท.1 พร้อมภาพถ่ายทันที

แจ้งผู้เข้าประกวดร้องเพลงผู้บริหารและข้าราชการครู ให้นำซาวด์เพลงส่งให้กรรมการก่อนเวลาการประกวด เพื่อทดสอบและเตรียมพร้อมด้วยครับ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
 
ประชุมครู 100% กงไกรลาศ - คีรีมาศ
ประชุมครู 100% กงไกรลาศ - คีรีมาศ

ผู้อ่าน [ 435 ] คน
กลุ่มอำนวยการ สพป.ร่วมเชียร์กีฬาอาวุโสจังหวัดสุโขทัย
กลุ่มอำนวยการ สพป.ร่วมเชียร์กีฬาอาวุโสจังหวัดสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ประชุมครู 100% เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประชุมครู 100% เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ผู้อ่าน [ 163 ] คน
รองฯ ปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ร่วมคณะหัวหน้าส่วนราชการต้อนรับนายกรัฐมนตรี
รองฯ ปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ร่วมคณะหัวหน้าส่วนราชการต้อนรับนายกรัฐมนตรี

ผู้อ่าน [ 180 ] คน
คณะติดตาม สพฐ. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด
คณะติดตาม สพฐ. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในสังกัด
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. คณะติดตาม สพฐ. ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย และโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231
ผู้อ่าน [ 149 ] คน
อบรมครูภาษาไทย ป.3 เพื่อเร่งผลสัมฤทธิ์
อบรมครูภาษาไทย ป.3 เพื่อเร่งผลสัมฤทธิ์

ผู้อ่าน [ 340 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับการประเมินมาตรฐานสำนักงาน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับการประเมินมาตรฐานสำนักงาน

ผู้อ่าน [ 143 ] คน
ผอ.เขต 1 พบปะเพื่อนครูและให้กำลังใจโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินรอบสาม
ผอ.เขต 1 พบปะเพื่อนครูและให้กำลังใจโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินรอบสาม

ผู้อ่าน [ 475 ] คน
ผอ.เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่รับการตรวจประเมินคุณภาพ
ผอ.เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่รับการตรวจประเมินคุณภาพ

ผู้อ่าน [ 382 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารในสังกัด
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารในสังกัด

ผู้อ่าน [ 215 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ผู้อ่าน [ 118 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต ๑  ร่วมพิธี
สพป.สุโขทัย เขต ๑ ร่วมพิธี "รับแสง...อรุณรุ่ง พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

ผู้อ่าน [ 308 ] คน
ดร.ดำรงค์ฤกษ์ และ ดร.ศักดิ์ชัย รอง ผอ.เขต 1 นำคณะครู นักเรียน ร่วมงานพุทธชยันตี สุโขทัย
ดร.ดำรงค์ฤกษ์ และ ดร.ศักดิ์ชัย รอง ผอ.เขต 1 นำคณะครู นักเรียน ร่วมงานพุทธชยันตี สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 268 ] คน
ประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ประชาสัมพันธ์การจัดงานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ฟรี
ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ฟรี

ผู้อ่าน [ 124 ] คน
เขต 1  ร่วมพิธีวันฉัตรมงคลจังหวัดสุโขทัย ปี 2555
เขต 1 ร่วมพิธีวันฉัตรมงคลจังหวัดสุโขทัย ปี 2555

ผู้อ่าน [ 132 ] คน
บ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินประดู่ คีรีมาศ ประสบอัคคีภัย
บ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินประดู่ คีรีมาศ ประสบอัคคีภัย

ผู้อ่าน [ 552 ] คน
สพป.สท.1 ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน
สพป.สท.1 ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน

ผู้อ่าน [ 199 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมและตรวจสอบสถานศึกษาได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เยี่ยมและตรวจสอบสถานศึกษาได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

ผู้อ่าน [ 262 ] คน
สุโขทัย เขต 1 เป็นเจ้าภาพอบรมพัฒนาครูศูนย์ อีริค ภาคเหนือตอนล่าง
สุโขทัย เขต 1 เป็นเจ้าภาพอบรมพัฒนาครูศูนย์ อีริค ภาคเหนือตอนล่าง

ผู้อ่าน [ 246 ] คน
ผู้บริหารการประถมศึกษา เขต 1  ร่วมรดน้ำดำหัว ผวจ.สุโขทัย
ผู้บริหารการประถมศึกษา เขต 1 ร่วมรดน้ำดำหัว ผวจ.สุโขทัย

ผู้อ่าน [ 139 ] คน
คณะข้าราชการ สพป.สุโขทัย เขต 1 รดน้ำดำหัว ผอ.สพป.สท.1
คณะข้าราชการ สพป.สุโขทัย เขต 1 รดน้ำดำหัว ผอ.สพป.สท.1

ผู้อ่าน [ 128 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารในสังกัด ประจำเดือนเมษายน 2555
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารในสังกัด ประจำเดือนเมษายน 2555

ผู้อ่าน [ 199 ] คน
ผอ.สพป.สท.1 เปิด ธนาคารโรงเรียนสาขาย่อย
ผอ.สพป.สท.1 เปิด ธนาคารโรงเรียนสาขาย่อย

ผู้อ่าน [ 163 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้อ่าน [ 270 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 


 


ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 17 กันยายน 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 6 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นางขนิษฐา  จันทขาว
ครู
บ้านน้ำเรื่อง

    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับต๋อ

ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจาก
โรคภัยครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิด รำ่รวยเงินทอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
มีสุข สมหวัง
ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายประทม  ปานนา
ผอ.ร.ร.
บ้านยางแหลม

    Happy birthday
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ให้มีความสุข
สุขภาพแข็งแรงนะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายดิเรก  สีขาว
ครู
บ้านป่าสัก

    ขอบคุณครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับครูเรก
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค
ภัยครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายณรงค์  แก้วคุ้ม
ครู
วัดใหม่ไทยบำรุง

    มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจาก
โรคภัยครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดค่ะ
สุขภาพแข็งแรงคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางสุวภา  คชแก้ว
ครู
บ้านวังตะคร้อ

    ขอให้มีความสุข
และเดป็นเถ้าแก่เนี้ย ในเร็ววัน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์ในวันเกิด สิ่งใดใดที่
ประเสริฐ์ จงบังเกิดแด่เธอ...แ
ละคริบครัวตลอดไป.../
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้พี่สาวมีความสุข
สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคา
และสมปรารถนาในทุกๆเรื่องที่หวั
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    B day นะคร้าบบบบ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้เจริญทั้งทางกายและใจตลอดจ
นทรัพย์และบริวาร
สุขสันต์วันเกิดจ๊ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางสุภาลักษณ์  แก้วเคลือบ
ครู
อนุบาลบ้านด่านลานหอย

    สุขสันต์วันเกิดนะค่ะ.
คิดสิ่งใดสมปรารถนา
รำ่รวยเงินทอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์