โรงเรียนใดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้รายงาน สพป.สท.1 พร้อมภาพถ่ายทันที

แจ้งผู้เข้าประกวดร้องเพลงผู้บริหารและข้าราชการครู ให้นำซาวด์เพลงส่งให้กรรมการก่อนเวลาการประกวด เพื่อทดสอบและเตรียมพร้อมด้วยครับ
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

           คุรุสภา มอบ สพป.สท. 1 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมครูสุโขทัย
 
          

ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ผอ.สพป.สท.1 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มอบหมายให้คุรุสภาเขตพื้นที่ และ สพป.สท. 1 ดำเนินการจัดการอบรมครูผู้สมัครใจจากทุกสังกัดในจังหวัดสุโขทัย จำนวนเกือบร้อยคน ที่วัดป่าบนเนิน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2556

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 642 ] คน
 

ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 16 กันยายน 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 6 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นายณัฏฐพณ  พรมพุก
ผอ.ร.ร.
บ้านหนองกระทุ่ม

    สุขสันต์วันเกิด มีความสุข
สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัยทั้งปวง
สมปรารถนาในทุกปรการค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
ขอให้พี่แก้วมีความสุข
สุขภาพแข็งแรง
สมปรารถนาทุกประการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางสุธาสินี  ศรีอรุณนิรันดร์
ครู
อนุบาลสุโขทัย

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายภัคพล  ทองสถิตย์
ครู
บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

    ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จงดลให้เพื่อน... พบแต่ความสุข
..ความสมหวังตลอดไป../
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    HAPPY BIRTHDAY ครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดจร้า คุณครู
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางพิมลพรรณ  วิริยะพงษ์
ครู
บ้านเพชรไฝ

    สิ่งใดใดที่ปรารถนา...จงสุขสมหว
ัง พร้อมกับครอบครัวที่อบอุ่นต
ลอดกาลเทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.กัลยา  สุขอิ่ม
ครูผู้สอน
บ้านหนองสองตอน

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.เพ็ญพรรณ  สุภาพ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านหนองกระทุ่ม

     HAPPY BIRTHDAY
ขอให้นู๋แม้วมีความสุข
ปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนา
ทุกประการนะค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์