enlightenedenlightened สำนักงานคุรุสภา ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปตั้ง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ตั้งสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 081-280-0500, 055-651112 enlightenedenlightened

โครงสร้างการบริหาร
ผู้บริหาร สพป.สท.1
นโยบายพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
กศจ.จังหวัดสุโขทัย
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
หมายเลขโทรศัพท์
ที่ตั้ง สพป.สท.1
ที่ตั้งคุรุสภา
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการ
รวมกฎหมาย
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 100 Today
»   เมื่อวานนี้ 768 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 1684 Week
»   เดือนนี้ 13485 Month
»   ปีนี้ 15622 Year
»   รวมทั้งหมด 15622 Total
Record: 959 (09.04.2018)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           เปิดโรงเรียนธนาคารบ้านสนามบิน ส่งเสริมนักเรียนมีนิสัยรักการออม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
          

วันนี้ (14 มี.ค.61) นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนธนาคารบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) ณ โรงเรียนบ้านสนามบิน (ประชาศึกษา) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสุโขทัย (ธ.ก.ส.)ในการจัดตั้งโรงเรียนธนาคารขึ้นเพื่อให้บริการรับฝากเงิน เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการออม สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในอนาคต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้เรียนรู้หลักการบริหารการให้บริการตามระบบ ด้วยการให้นักเรียนเป็นพนักงานธนาคารเอง สามารถคิดแก้ไขปัญหาด้วยการทำงานเป็นทีม โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ธ.ก.ส. คอยให้คำปรึกษา

        นายนุสนธิ์ สวนใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) กล่าวว่า การสร้างนิสัยรักการออมนั้นต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วย เพราะเงินที่นำมาฝากธนาคารต้องเป็นเงินที่เกิดจากการออมด้วยตนเอง ไม่ใช่ขอผู้ปกครองมาเพื่อฝาก นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติจริง ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนอยากมีอาชีพที่ดีในอนาคตต่อไป

 

 
จำนวนคนอ่าน [ 201 ] คน
    คิดอย่างไรกับเว็บไซต์ของเรา