ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา‏

นายณรงค์  ภาคภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโว้งบ่อ และนางอุไรวรรณ  โพธิ์นาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี สังกัด สพป.สท.1 นำคณะครูทั้ง 3 โรงเรียน เดินทางไปศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนวัดอินทรีย์ สังกัด สพป.พล.1

Suthon Tabjak โว้งบ่อ  รายงาน

 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ผู้อ่าน 547 คน
 
ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 01 กันยายน 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 7 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นางละมาย  สุพรรณ์
ครู
บ้านหนองมะเกลือ

    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิด
คิดสิ่งใดสมใจปรารถนา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุฃสันต์วัเกิดค่ะ มีความสุขกาย
สุขใจ ไร้โรคาทั้งปวง
ร่ำรวยเงินทอง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

ว่าที่ร.ต.สมเกียรติ  ขอนทอง
รองผอ.ร.ร.
วัดคุ้งยางใหญ่

    สุขสันต์วันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
สุขภาพแข็งแรงครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนา พบแต
่ความสุขสมหวัง
...ตลอดไป พร้อมกับครอบครัวที่
อบอุ่น...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับท่า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายสมบูรณ์  ทรัพย์ประชา
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3
บ้านวังหิน

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางอรัญญา  สัพทเสวี
ครู
อนุบาลสุโขทัย

    เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ขอให้ สุภาพกาย ใจ แข็งแรง
อย่าเจ็บ อย่าจน นะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Happy birthday พี่สาวที่น่ารัก
ขอให้พี่ยามีความสุข
สมหวังดังประสงค์ทุกประการค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางนงเยาว์  ป้อมแก้ว
ครู
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)

    สุขสันต์คล้ายวันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายจำรัส  วันสอน
ช่างไม้ ชั้น 3
บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303 )

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางเทียมใจ  ฮวบน้อย
ครู
บ้านวังแดด

    คิดสิ่งใดขอให้สมตามมุ่งมั่นปรา
รถนา สุขสันต์วันเกิดจ๊ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์