ด่วนให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลตามโครงการศึกษาทางไกลผ่านดามเทียมโดยเข้าไปกรอกข้อมูลที่ http://210.246.188.154/obec โดยใช้รหัส smis ของโรงเรียนเป็นชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านภายในวันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา 17.00 น.

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
โรงเรียนวัดเสาหิน ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง
นายอลงกรณ์  หงษ์ผ้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาหิน นำคณะครูโรงเรียนวัดเสาหิน ไปศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ที่โรงเรียนบ้านหนองจัง อำเภอบ้านด่านลานหอย ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อำนวยการ วีระพันธ์ พรมมี และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจัง นำชมกิจกรรมการเรียนการสอน ผลงานนักเรียน ร่องรอยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นกันเอง ขอขอบคุณอย่างสูงครับ ๆๆๆๆๆ
ละออ สอนโต   ภาพ/ข่าว
 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 ผู้อ่าน 211 คน
 
ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 02 สิงหาคม 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 6 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นายมานิตย์  วิโรจน์สกุล
ครู
บ้านเมืองเก่า " ศรีอินทราทิตย์ "

    lสุขสันต์วันเกิดครับ สุข
สดชื่น สมปรารถนาทุกประการครับ.
Happy birthday to you.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางนิรดา  มิตรสานนท์
ครู
วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)

    สุขสันต์วันเกิดครับ
ขอให้มีแต่ความสุข สดชื่น
สมหวัง ตลอดกาลครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายสุระพล  เจ็กอยู่
ผอ.ร.ร.
วัดหางตลาด

    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ...
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
ขอให้มีแต่ความสุข สดชื่น
สมปรารถนาทุกประการ ครับ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สัขสันต์วันเกิด พรที่ประเสริฐ
จงเป็นของท่าน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.เสาวลักษณ์  โอภาส
ครู
บ้านใหม่เจริญผล

    สุขสันต์สันคล้ายวันเกิด
สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเฮง เฮง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับคนสวย
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายเทิดชัย  นิลนนท์
ครู
บ้านปากคลองร่วม

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.ปัทมาภรณ์  บ้านกล้วย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
บ้านสามพวง(สามัคีพิทยา)

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์