ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 
สพฐ.จัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม OBEC Channel      
     
       

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม OBEC Channel สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรายการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในห้องเรียน รายการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษา การออกอากาศเริ่มตั้งแต่ วันจันทร์วันศุกร์ เวลา 7.30-16.30 น. วันละ 9 ชั่วโมง (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ได้เรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม OBEC Channel เท่าเทียมกันทั้งประเทศ อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้กว้างไกลยิ่งขึ้น ต่อไป

 
คลิก link  http://www.obectv.com/

วันที่ 13 มีนาคม 2556 ผู้อ่าน 1041 คน
 


ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 20 สิงหาคม 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 3 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

น.ส.สุภาพร  เพชรตุ่น
ครู
ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

    ขอให้ คุณครู.สุภาพร
เพชรตุ่น..พี่สาว คนดี คนเก่ง
แห่ง
ร.ร.ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)จงม
ีแต่ความสุข
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การง
านชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เจ็บ ไม่จน รวยๆๆๆๆๆๆๆๆ
ยิ่งๆขึ้นไป
คิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกปร
ะการ น่ะครับบบบบ......
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับพี่.
ขอให้พี่ มีแต่ความสุข สดชื่น
สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประกา
ร มีสุขภาพแข็งแรง รำรวยเงินทอง
ยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอญ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Happy birthday
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Happy Happy
มีความสุขเยอะแยะนะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางอัญชลี  ตาลสอน
ครู
วัดวังแดง

     ขอให้ คุณครู.อัญชลี ตาลสอน
..ครูคนดี คนเก่ง คนขยันแห่ง
ร.ร.วัดวังแดง จงมีแต่ความสุข
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การง
านชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เจ็บไม่จน
รวยๆๆๆๆๆ ยิ่งๆขึ้นไป
คิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกปร
ะการ น่ะครับบบบบ......
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางสุรินทร์  รักปรางค์
ครู
อนุบาลบ้านด่านลานหอย

    ขอให้ คุณครู.สุรินทร์
รักปรางค์ ..ครู คนดีคนเก่ง
แห่ง
ร.ร.อนุบาลบ้านด่านลานหอยจงมีแต
่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้
าที่การงานชีวิตส่วนตัว
และครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายแ
ละใจ ไม่เจ็บ ไม่จน
รวยๆๆๆๆๆๆๆๆยิ่งๆขึ้นไป
คิดสิ่งใดให้สมความปรารถนาทุกปร
ะการ น่ะครับบบบบ......
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์