ด่วนให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลตามโครงการศึกษาทางไกลผ่านดามเทียมโดยเข้าไปกรอกข้อมูลที่ http://210.246.188.154/obec โดยใช้รหัส smis ของโรงเรียนเป็นชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านภายในวันที่ 7 ก.ค. 2557 เวลา 17.00 น.

ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 
ทวงงานโรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีไม่เรียบร้อย      
     
       ข้อมูลโรงเรียนที่ยังดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีไม่ครบถ้วน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม  2556
เพื่อให้ สพฐ.ถ่ายโอนฐานข้อมูลไปปีการศึกษา 2556  ในการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เทอม 1
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวต่อไป
  ตารางจัดทำและยืนยันความถูกต้องข้อมูลรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2555
 เมนูจำนวนนักเรียนจำแนกชั้น เพศ และห้องเรียน

โรงเรียนยังไม่ได้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปี

1

64010019

ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)

2

64010020

บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)

3

64010033

บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพฯ 5)

4

64010042

วัดหนองตาโชติ

5

64010047

บ้านคลองไผ่งาม

6

64010058

บ้านวังไทร

7

64010066

หนองหญ้าปล้อง(กม.78)

8

64010067

บ้านหนองจิกตีนเนิน

9

64010069

บ้านวังตะคร้อ

10

64010073

บ้านเนินประดู่

11

64010100

บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา

12

64010123

วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231

13

64010132

บ้านหนองเสาเถียร

14

64010136

วัดดงยาง

15

64010140

วัดท่าฉนวน

16

64010145

บ้านใหม่สุขเกษม

 

Download Documents วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ผู้อ่าน 1032 คน
 


ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 29 กรกฏาคม 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 3 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นายสมพงษ์  ใหลเจริญ
ผอ.ร.ร.
วัดคุ้งยางใหญ่

    สุขสันต์วันเกิดครับ..พี่สมพงษ์
...ขอคุณพระศรีรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงดลบันด
าลให้ พี่สมพงษ์
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
สมหวังดั่งใจปราถนาตลอดกาล..ครั
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
ขอให้ท่านมีแต่ความสุข สดชื่น
สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประกา

สุขภาพสมบูรณ์แข็งตลอดกาลครับผม
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พี
่จงมีแต่ความสุขและโชคดีตลอดไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้..ผอ.สมพงษ์ ใหลเจริญ
พี่ชายคนดี คนเก่ง คนขยัน แห่ง
ร.ร.วัดคุ้งยางใหญ่
จงมีแต่ความสุขความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
ไม่เจ็บไม่จน
รวยๆๆๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นไป
นึกคิดสิ่งใดที่ปรารถนาให้สมหวั
งทุกประการ
น่ะครับบบบบบ.................
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้มีความสุข
สุขภาพแข็งแรงนะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายวันชัย  แก้วเกิด
ผอ.ร.ร.
บ้านวังน้ำขาว

    สุขสันต์วันเกิด..ครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
ขอให้ท่านมีแต่ความสุข สดชื่น
สุขภาพแข็ง แรง ครับผม..
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้มีความสุข และโชคดีตลอดไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ขอให้..ผอ.วันชัย
แก้วเกิด..คนดี
คนเก่งและขยันแห่ง
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว
เพื่อนรักและเป็นที่รักของทุกคน
จงมีแต่ความสุข ความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ทั้งแข็ง และแรง ไม่เจ็บไม่จน
รวยๆๆๆๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นไป
นึกคิดสิ่งใดที่ปรารถนา
ที่ต้องการให้สมหวังทุกประการ
น่ะครับบบบบบบบ................
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    มีความสุข ตลอดปี และตลอดไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.จิรารัตน์  มีสุข
ครูผู้สอน
หนองหญ้าปล้อง(กม.78)

    ขอให้..น้อง.จิรารัตน์
มีสุข..คนดี คนเก่งและขยันแห่ง
ร.ร.
หนองหญ้าปล้อง(กม.78)น้องรักและ
เป็นที่รักของทุกๆคน
จงมีแต่ความสุข ความเจริญ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่เจ็บไม่จน
รวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นและสวย
ๆๆๆๆๆๆยิ่งๆๆขึ้นไปอีก
นึกคิดสิ่งใดที่ปรารถนาให้สมหวั
งทุกประการน่ะครับบบ....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์