รายชื่อคณะกรรมการกำกับการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2557 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย และให้คณะกรรมการไปถึงสนามสอบเวลา 07.00 น ในวันที่ 27 เมษายน 2557 หากมีปัญหาให้แจ้งกลุ่มบุคคลโดยด่วน คำสั่ง ขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นระหว่าง 5-6 เม.ย.57 แจ้งโรงเรียนสามารถโหลดผลการสอบ NT ปี2556 ชั้น ป.3ได้ที่ http://nt-result.bopp.go.th/ โรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานจุดเน้นสถานศึกษา ขอให้เข้าไปรายงานด่วนที่ http://school.stabdb.com 
ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
Download
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จดหมายเปิดผนึก
News talk จาก ผอ.เขต
ทวงงาน รร.ในสังกัด
ปฏิทินปฏิบัติงาน ผอ.สพป.สท.1
ปฏิทินปฏิบัติงาน รอง ผอ.สพป.สท.1
ประกวดการจัดแผนการเรียนรู้
มาตรฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ฟังวิทยุออนไลน์ผ่านเน็ต !

 

สถิติผู้เยี่ยมชม

       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 
แจ้งโรงเรียนที่ต้องการเข้าเว็บไซต์ E-office       
     
       

แจ้งโรงเรียนที่ต้องการเข้าเว็บไซต์ E-office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ถ้าไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ให้เข้าที่ http://202.143.134.232:8080/new_e-office  

วันที่ 16 กรกฏาคม 2556 ผู้อ่าน 1007 คน
 


ผู้อำนวยการ สพป.สุโขทัย เขต 1

 
 
สุขสันต์วันเกิด


วันนี้ 21 เมษายน 2557
คนเกิดวันนี้ จำนวน 15 ท่าน
ซึ่ง เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่

นายณรงค์  เปลี่ยนสะอาด
ครู
บ้านนาเชิงคีรี

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางวัชรินทร์  สุนันทวนิช
ครู
บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)

    สุขสันตค์วันเกิดขอใให้พีจงมีคว
ามสุขในชีวิตครอบครัวและชีวิตกา
รทำงานนะค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ควา
มสุขยิ่งๆขึ้นไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางสุดาพร  กิจภพเลิศศิลป์
นักทรัพยากรบุคคล
สพป. สุโขทัย เขต 1

    สุขสันต์วันเกิด สุขภาพแข็งแรง
รวยๆนะจ๊ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Happy Happy
โชคดีเดือนเมษานะจ๊ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Happy birthday นะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดพี่สาวค
นสวย สุขภาพแข็งแรงนะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
มั่งมีศรีสุข นะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายบุญมา  จันทร์แหยม
ครู
วัดเชตุพน

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายทวีศักดิ์  แสนโกศิก
ครู
วัดท่าฉนวน

    สุขสันต์วันเกิดครับ
สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิด
สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางโสภี  พันธุ์ชูเพชร
ครู
บ้านใหม่โพธิ์ทอง

    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับพี่
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์ วันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์ วันเกิดนะครับ
คุณครูที่เคารพรักยิ่ง
ผมนายมนู แก้วมี
ศิษยืเก่าโรงเรียนวัดกกแรตครับ
...................ขอให้ครูมีค
วามสุขมาก ๆ ๆ นะครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางวรากร  บูรณะไทย
ครู
บ้านน้ำเรื่อง

    สุขสันต์วันเกิดค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ
สุขภาพแข็งแรง
ร่ำรวยเงินทองนะค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นายสาธิต  อาณาเขตต์
ครู
บ้านขุนนาวัง

    สุขสันต๋วันเกิดขอให้ใีความสุขส
มหวังในชีวิตครอบครัวและชีวิตกา
รทำงานขอให้รวยๆๆๆๆๆนะค่ะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดจ้ะ
ลูกศิษย์คนเก่ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    มีความสุขและเจริญในหน้าที่การง
านนะคะ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางวาสนา  ตุ้มเขียว
ครู
บ้านบึงหญ้า

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางรุ่งอรุณ  เปรมอ้น
ครู
บ้านเมืองเก่า " ศรีอินทราทิตย์ "

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.ดุลยา  ทั่งโต
ครู
บ้านหนองจิกตีนเนิน

    สุขสันต์วันเกิดจ้า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางสาวสาตติญา  กี่อย่างรุ่งเรือง
ครู
บ้านลานกระบือ

    พรใดที่ประเสริฐจงเกิดมีแด่คุณค
รู คิดสิ่งใดจงสำเร็จ
ก้าวหน้าในอาชีพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.ชลลดา  วงษ์น้อย
ครู
บ้านวังลึก

    ขอพรที่ประเสริฐจงบังเกิดแด่คุณ
ครู ขอให้มีกกำลังใจในการทำงาน
สุขภาพแข็งแรง
ก้าวหน้าในอาชีพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

น.ส.สาตติญา  กี่อย่างรุ่งเรือง
ครู
บ้านลานกระบือ

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<

นางเมธินี  สิทธิอุทัยวงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
บ้านวังหิน

>> เขียนคำอวยพร...คลิกเลย. <<
 
 
ปฏิทิน เวลา
 
 
แบบสำรวจ
   ท่านคิดเห็นอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์