ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับทางโรงพยาบาลสุโขทัย ให้มารับผลตรวจได้ที่กลุ่มอำนวยการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

antalya escort antalya escort bursa escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
ประกาศเจตจำนงคุณธรรมความโปร่งใส
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
IQA+SAR รายโรงเรียน
ระบบ E-Service
HRD-e-learning สพป.สุโขทัย เขต 1
ผอ.สพป.สท.1 พบผู้บริหาร
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
สุโขทัย เขต 1 แนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถึงสิทธิประโยชน์ให้ทราบก่อนเกษียณ เพื่อเกษียณด้วยความสุข
สุโขทัย เขต 1 แนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถึงสิทธิประโยชน์ให้ทราบก่อนเกษียณ เพื่อเกษียณด้วยความสุข
สุโขทัย เขต 1 แนะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดถึงสิทธิประโยชน์ให้ทราบก่อนเกษียณ เพื่อเกษียณด้วยความสุข
ผู้อ่าน [ 48 ] คน
สพป.สุโขทัย ประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการบรรจุใหม่ ครบ 3 เดือน
สพป.สุโขทัย ประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการบรรจุใหม่ ครบ 3 เดือน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการบรรจุใหม่ ครบ 3 เดือน
ผู้อ่าน [ 36 ] คน
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกล
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกล
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ศรีอินทราทิตย์
ผู้อ่าน [ 54 ] คน
สสจ.สุโขทัย มอบสื่อรณรงค์งดเหล้า บุหรี่
สสจ.สุโขทัย มอบสื่อรณรงค์งดเหล้า บุหรี่
สสจ.สุโขทัย มอบสื่อรณรงค์งดเหล้า บุหรี่
ผู้อ่าน [ 42 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลต่อเนื่อง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลต่อเนื่อง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลต่อเนื่อง
ผู้อ่าน [ 40 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกล
ผู้อ่าน [ 39 ] คน
ติดตามการเรียนทางไกล
ติดตามการเรียนทางไกล
ติดตามการเรียนทางไกล
ผู้อ่าน [ 53 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เดินหน้าติดตามการเรียนทางไกลต่อเนื่อง
สพป.สุโขทัย เขต 1 เดินหน้าติดตามการเรียนทางไกลต่อเนื่อง
สพป.สุโขทัย เขต 1 เดินหน้าติดตามการเรียนทางไกลต่อเนื่อง
ผู้อ่าน [ 97 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 59 ] คน
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มอบอุปกรณ์การเรียน ดำเนินการปลอดโควิด-19
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มอบอุปกรณ์การเรียน ดำเนินการปลอดโควิด-19
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย มอบอุปกรณ์การเรียน ดำเนินการปลอดโควิด-19
ผู้อ่าน [ 83 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกล ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่พร้อมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกล ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่พร้อมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกล ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่พร้อมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ผู้อ่าน [ 100 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต1ร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิด-19
สพป.สุโขทัย เขต1ร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิด-19
สพป.สุโขทัย เขต1ร่วมประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โควิด-19
ผู้อ่าน [ 50 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
ผู้อ่าน [ 209 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ติดตามการเรียนออนไลน์ของนักเรียน
ผู้อ่าน [ 101 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน
ผู้อ่าน [ 44 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ผนึกกำลัง ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจโรงเรียน เตรียมพร้อมจัดการศึกษาทางไกลช่วงเปิดเทอม
สพป.สุโขทัย เขต 1 ผนึกกำลัง ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจโรงเรียน เตรียมพร้อมจัดการศึกษาทางไกลช่วงเปิดเทอม
สพป.สุโขทัย เขต 1 ผนึกกำลังลงพื้นที่สร้างความเข้าใจโรงเรียน เตรียมพร้อมจัดการศึกษาทางไกลช่วงเปิดเทอม
ผู้อ่าน [ 177 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล
ผู้อ่าน [ 123 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเฟสชิว 4,000 ชิ้นให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเฟสชิว 4,000 ชิ้นให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเฟสชิว 4,000 ชิ้นให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 126 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบทางไกล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบทางไกล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยระบบทางไกล
ผู้อ่าน [ 176 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมพลังเจ้าหน้าที่และโรงเรียน ทำหน้ากากเฟสชิวมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันโควิด-19
สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมพลังเจ้าหน้าที่และโรงเรียน ทำหน้ากากเฟสชิวมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันโควิด-19
สพป.สุโขทัย เขต 1 รวมพลังเจ้าหน้าที่และโรงเรียน ทำหน้ากากเฟสชิวมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันโควิด-19
ผู้อ่าน [ 142 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมบุคลากร ด้วยระบบทางไกล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมบุคลากร ด้วยระบบทางไกล
สพป.สุโขทัย เขต 1 ประชุมบุคลากร ด้วยระบบทางไกล
ผู้อ่าน [ 219 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference
ผู้อ่าน [ 208 ] คน
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อให้ สพป.สุโขทัย เขต 1
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อให้ สพป.สุโขทัย เขต 1
เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อให้ สพป.สุโขทัย เขต 1
ผู้อ่าน [ 112 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 MOU พยานคนที่ 2 ร่วมกับ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 MOU พยานคนที่ 2 ร่วมกับ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 MOU พยานคนที่ 2 ร่วมกับ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เพื่อประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อ่าน [ 160 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ บรรเทาทุกข์และดูแลยามยาก
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ บรรเทาทุกข์และดูแลยามยาก
สพป.สุโขทัย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ บรรเทาทุกข์และดูแลยามยาก
ผู้อ่าน [ 166 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


 



 

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน