โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แบนเนอร์ศิลปหัตกรรมครั้งที่69
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 236 Today
»   เมื่อวานนี้ 250 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 236 Week
»   เดือนนี้ 5117 Month
»   ปีนี้ 5117 Year
»   รวมทั้งหมด 5117 Total
Record: 1131 (07.10.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยและพัฒนาอย่างเข้ม
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยและพัฒนาอย่างเข้ม

ผู้อ่าน [ 256 ] คน
ออกกำลังกาย สพป.สท 1
ออกกำลังกาย สพป.สท 1

ผู้อ่าน [ 231 ] คน
ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่า
ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่า

ผู้อ่าน [ 243 ] คน
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 7/2562
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 7/2562

ผู้อ่าน [ 219 ] คน
ติดตามตรวจสอบข้อมูลขอก่อสร้างอาคารเรียน
ติดตามตรวจสอบข้อมูลขอก่อสร้างอาคารเรียน

ผู้อ่าน [ 396 ] คน
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ

ผู้อ่าน [ 232 ] คน
ออกกำลังกาย
ออกกำลังกาย

ผู้อ่าน [ 157 ] คน
ประชุมชี้แจงการประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมชี้แจงการประเมินการปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้อ่าน [ 305 ] คน
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 6/2562
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 6/2562

ผู้อ่าน [ 180 ] คน
ออกกำลังกาย สพป.สท 1
ออกกำลังกาย สพป.สท 1

ผู้อ่าน [ 188 ] คน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้อ่าน [ 274 ] คน
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 5/2562
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 5/2562

ผู้อ่าน [ 177 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่
สพป.สุโขทัย เขต 1 ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่

ผู้อ่าน [ 311 ] คน
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปี 2561
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปี 2561

ผู้อ่าน [ 305 ] คน
สพป.สท 1 ออกกำลังกาย
สพป.สท 1 ออกกำลังกาย

ผู้อ่าน [ 192 ] คน
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2562
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2562

ผู้อ่าน [ 214 ] คน
ชาวสุโขทัย 1 ออกกำลังกาย
ชาวสุโขทัย 1 ออกกำลังกาย

ผู้อ่าน [ 225 ] คน
ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17
ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17

ผู้อ่าน [ 220 ] คน
กีฬาวันครู62
กีฬาวันครู62

ผู้อ่าน [ 389 ] คน
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2562
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2562

ผู้อ่าน [ 202 ] คน
วันเด็กปี2562
วันเด็กปี2562

ผู้อ่าน [ 157 ] คน
สพป.สท.1 ลานกีฬาเพื่อบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน
สพป.สท.1 ลานกีฬาเพื่อบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน

ผู้อ่าน [ 275 ] คน
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2562
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2562

ผู้อ่าน [ 187 ] คน
ทำบุญปีใหม่2562
ทำบุญปีใหม่2562

ผู้อ่าน [ 188 ] คน
อวยพรและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช 2562 จากพ่อเมืองสุโขทัย
อวยพรและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช 2562 จากพ่อเมืองสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 240 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 


  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน