โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17
ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17

ผู้อ่าน [ 238 ] คน
กีฬาวันครู62
กีฬาวันครู62

ผู้อ่าน [ 537 ] คน
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2562
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 3/2562

ผู้อ่าน [ 237 ] คน
วันเด็กปี2562
วันเด็กปี2562

ผู้อ่าน [ 181 ] คน
สพป.สท.1 ลานกีฬาเพื่อบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน
สพป.สท.1 ลานกีฬาเพื่อบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน

ผู้อ่าน [ 290 ] คน
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2562
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2/2562

ผู้อ่าน [ 225 ] คน
ทำบุญปีใหม่2562
ทำบุญปีใหม่2562

ผู้อ่าน [ 214 ] คน
อวยพรและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช 2562 จากพ่อเมืองสุโขทัย
อวยพรและขอพรปีใหม่ พุทธศักราช 2562 จากพ่อเมืองสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 261 ] คน
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1/2562
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 1/2562

ผู้อ่าน [ 206 ] คน
ร่วมพิธีเปิดและรับธงเจ้าภาพงานมหกรรมทางความสามารถนักเรียนภาคเหนือ
ร่วมพิธีเปิดและรับธงเจ้าภาพงานมหกรรมทางความสามารถนักเรียนภาคเหนือ

ผู้อ่าน [ 2968 ] คน
ส่งครูนิยากร
ส่งครูนิยากร

ผู้อ่าน [ 544 ] คน
ภาคบริการโลหิตที่ 9 พิษณุโลก รพ.สุโขทัย และสพป.สท.1 จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต
ภาคบริการโลหิตที่ 9 พิษณุโลก รพ.สุโขทัย และสพป.สท.1 จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต

ผู้อ่าน [ 197 ] คน
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 49/2561
พุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 49/2561

ผู้อ่าน [ 193 ] คน
สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
สพฐ.ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1

ผู้อ่าน [ 346 ] คน
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 48/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 48/2561

ผู้อ่าน [ 135 ] คน
รายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
รายงานตัวครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ผู้อ่าน [ 309 ] คน
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 47/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 47/2561

ผู้อ่าน [ 231 ] คน
ประชุมผู้บริหารประจำเดือนธันวาคมครั้งที่3/2561และรับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารจังหวัดสุโขทัย
ประชุมผู้บริหารประจำเดือนธันวาคมครั้งที่3/2561และรับมอบทุนการศึกษาจากธนาคารจังหวัดสุโขทัย

ผู้อ่าน [ 431 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
สพป.สุโขทัย เขต 1 อบรมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

ผู้อ่าน [ 359 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

ผู้อ่าน [ 260 ] คน
ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ภาพการแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ผู้อ่าน [ 252 ] คน
ผลการแข่งขันวอลเวย์บอล สพฐ.เกมส์ ระดับ ภาคเหนือ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ผลการแข่งขันวอลเวย์บอล สพฐ.เกมส์ ระดับ ภาคเหนือ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ผู้อ่าน [ 445 ] คน
ตรวจเยี่ยมนักเรียนมาเรียนรวม
ตรวจเยี่ยมนักเรียนมาเรียนรวม

ผู้อ่าน [ 1357 ] คน
ภาพการแข่งขันกีฬา
ภาพการแข่งขันกีฬา"สพฐ.เกมส์" 2561ระดับภาคเหนือ

ผู้อ่าน [ 269 ] คน
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
พุธเช้า ข่าว สพฐ.

ผู้อ่าน [ 279 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 


  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน