โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แบนเนอร์ศิลปหัตกรรมครั้งที่69
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 2 Online
»   วันนี้ 236 Today
»   เมื่อวานนี้ 250 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 236 Week
»   เดือนนี้ 5117 Month
»   ปีนี้ 5117 Year
»   รวมทั้งหมด 5117 Total
Record: 1131 (07.10.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1  
 
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์”
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์”
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 เปิดกีฬานักเรียน “กงไกรลาศเกมส์”
ผู้อ่าน [ 533 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศงดรับของขวัญปีใหม่ สนองนโยบาย สพฐ.
ผู้อ่าน [ 436 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
ผู้อ่าน [ 415 ] คน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่านจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่านจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเมืองหน้าด่านจัดแข่งขันกีฬานักเรียน
ผู้อ่าน [ 606 ] คน
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Internet ของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Internet ของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
รมว.ศธ.ลงพื้นที่ติดตามการใช้งาน Internet ของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 270 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
ผู้อ่าน [ 256 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1, 2 และ สพม.38 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ
สพป.สุโขทัย เขต 1, 2 และ สพม.38 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ
สพป.สุโขทัย เขต 1, 2 และ สพม.38 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รมว.ศึกษาธิการ
ผู้อ่าน [ 319 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดชุดเฉพาะกิจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดชุดเฉพาะกิจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
สพป.สุโขทัย เขต 1 จัดชุดเฉพาะกิจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการเดินทางไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
ผู้อ่าน [ 529 ] คน
"โครงการรินน้ำใจต้านภัยหนาว นักเรียน.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2"
"โครงการรินน้ำใจต้านภัยหนาว นักเรียน.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2"
ผู้อ่าน [ 327 ] คน
บุคลากรสพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
บุคลากรสพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมทำบุญตักบาตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 นำบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9
ผู้อ่าน [ 237 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-NET และ NT
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-NET และ NT
สพป.สุโขทัย เขต 1 เตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ O-NET และ NT
ผู้อ่าน [ 389 ] คน
สุโขทัย เขต 1 จัดทำร่างแผน 4 ปี พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุโขทัย เขต 1 จัดทำร่างแผน 4 ปี พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สุโขทัย เขต 1 จัดทำร่างแผน 4 ปี พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อ่าน [ 329 ] คน
ศึกษานิเทศก์ ติดตามเกษตรชีววิถีบ้านห้วยไคร้
ศึกษานิเทศก์ ติดตามเกษตรชีววิถีบ้านห้วยไคร้
ผอ.กลุ่มฯ พร้อม ศน.สพป.สุโขทัย 1 เยี่ยมและให้กำลังใจการเตรียมความพร้อมเกษตรชีววิถีที่บ้านห้วยไคร้
ผู้อ่าน [ 357 ] คน
ลูกเสือสุโขทัยร่วมงานวันมหาธีรราชเจ้ากว่า 500 นาย
ลูกเสือสุโขทัยร่วมงานวันมหาธีรราชเจ้ากว่า 500 นาย
ผวจ.สุโขทัย นำคณะลูกเสือหลายหน่วยงานในจังหวัดสุโขทัย ร่วมถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
ผู้อ่าน [ 352 ] คน
ผอ.เขตฯ เปิดกีฬาสีภายในอนุบาลสุโขทัย
ผอ.เขตฯ เปิดกีฬาสีภายในอนุบาลสุโขทัย
ผอ.สพป.สท.1 เปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "อนุบาลเกมส์" 24 พ.ย.2560
ผู้อ่าน [ 398 ] คน
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่าจัดแข่งกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่าจัดแข่งกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่าจัดแข่งกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้อ่าน [ 413 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง
ผู้อ่าน [ 422 ] คน
ครูสุโขทัย เขต 1 รับรางวัลกว่า 500 รางวัล
ครูสุโขทัย เขต 1 รับรางวัลกว่า 500 รางวัล
ผู้บริหาร ครู นักเรียนในสังกัด สพป.สท.1 รับรางวัลทางวิชาการกว่า 500 รางวัล ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 437 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมเทคนิคบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมเทคนิคบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สพป.สุโขทัย เขต 1 เสริมเทคนิคบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อ่าน [ 534 ] คน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจเตรีมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจเตรีมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมโรงเรียนให้กำลังใจเตรีมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
ผู้อ่าน [ 587 ] คน
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงในงานลอยกระทงสุโขทัย
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงในงานลอยกระทงสุโขทัย
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงในงานลอยกระทงสุโขทัย
ผู้อ่าน [ 459 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเป็นจิตอาสาจัดเรียงต้นไม้ ประดับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเป็นจิตอาสาจัดเรียงต้นไม้ ประดับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมเป็นจิตอาสาจัดเรียงต้นไม้ ประดับนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
ผู้อ่าน [ 321 ] คน
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560
ผู้อ่าน [ 346 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับชม
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
สพป.สุโขทัย เขต 1 รับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เพื่อรับนโยบายผู้บริหาร
ผู้อ่าน [ 222 ] คน
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมใจบริจาคโลหิต
ผู้อ่าน [ 296 ] คน
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 


  

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน