โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
ผู้บริหาร สพป.สท.1
อำนาจหน้าที่
นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
ค่านิยมองค์กร
กลยุทธ์
มาตรการ
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันการทุจริต
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สท.1
ศูนย์ประถมศึกษาอำเภอ
เครือข่ายสถานศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด
สถานศึกษาขนาดเล็ก
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก)
โรงเรียนประชารัฐ
โรงเรียนร่วมพัฒนา
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบ E-Service
Socail Network
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สพป.สท.1
แบนเนอร์ศิลปหัตกรรมครั้งที่69
Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
ข้อมูลสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คู่มือจัดตั้งงบประมาณ
แบบฟอร์มบริการ
แผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
คลังข้อสอบ
แหล่งเรียนรู้
ผลสอบทางวิชาการนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือประชาชนสพป.สท1
นโยบาย"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
นักเรียนนอกเขตบริการ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
คู่มือโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือสะเต็มศึกษา
คู่มือดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
พิมพ์เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม
ศูนย์ ฉก.คศ.
การขอและเลื่อนวิทยฐานะ
รายงานผลการดำเนินงาน
KM การจัดการความรู้
ระเบียบหลักเกณฑ์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการกำกับติดตามรายไตรมาส
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
AdVisitor Statistics
»   ขณะนี้ 8 Online
»   วันนี้ 334 Today
»   เมื่อวานนี้ 661 Yesterday
»   อาทิตย์นี้ 995 Week
»   เดือนนี้ 2308 Month
»   ปีนี้ 2308 Year
»   รวมทั้งหมด 2308 Total
Record: 661 (11.11.2019)
( Counter 01-01-2009 )
 

 

           ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษานักเรียนจังหวัดสุโขทัย
 
          

วันนี้ (17 ก.ค.61) นายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สผ. พร้อมคณะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.โครงการ เอส 1 ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยมีนายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 และนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ให้การต้อนรับ ซึ่งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 37 โรงเรียน 254 ทุน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 665,000 บาท โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบ

        นายพัลลภ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน เป็นการส่งเสริมการศึกษาที่บริษัท ปตท.สผ.ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ซึ่งตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในทุกระดับชั้น โดยมีนักเรียนที่รับทุนต่อเนื่องและสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจำนวน 108 ราย และอีก 31 ราย กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ได้รับการศึกษา และมีงานทำ และจะดำเนินการต่อไปเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

 
จำนวนคนอ่าน [ 340 ] คน
 


 

AMSS
DMC
data-Emis
B-OBEC
Schoolmis
KRS
ARS
e-MES
ควบคุมภายใน
gis
e-Book
e-money
ลงทะเบียนObecmail
obecmail
พ.ร.บ.คอม
CCT
SET
สทศ.
ก.ค.ศ.16
ศูนย์ดำรค์ธรรม
ปณิธานความดี
คู่มือประชาชน
คู่มือประกวดแถมลูกเสือ
ยุทธศาสตร์
ข้อมูลติดต่อราชการ
จัดหางาน
 
 
 
 
 
๏ปฟ

evcil hayvan sahiplendirme betgram izmir escort izmir escort ankara escort ankara escort