ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

สพป.สุโขทัย เขต 1 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย

26 ม.ค. 66 วัลยา ผกามาศ ชำนิ  7

Coaching Team ให้คำปรึกษาการประเมิน รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

Coaching Team ให้คำปรึกษาการประเมิน รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

26 ม.ค. 66

วัลยา ผกามาศ ชำนิ
view  7

บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก

บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพเชิงรุก

17 ม.ค. 66

วัลยา ผกามาศ ชำนิ
view  33

สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย (ภาคเหนือตอนล่าง)

สพป.สุโขทัย เขต 1 ร่วมงานการขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย (ภาคเหนือตอนล่าง)

17 ม.ค. 66

วัลยา ผกามาศ ชำนิ
view  34