ผู้บริหาร


นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวัลลภ  เอี่ยมมะ
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)

ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) 

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ‼️
????️สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3)
????หัวข้อ "การปฏิบัติราชการอย่างไรไม่ให้ถูกดำเนินการทางวินัยและละเมิด"
????วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายชนุดม จรูญภาค ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก
⏰วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
????อบรมผ่านระบบ Cisco WebEx และ Facebook Live สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
????ลิงก์ สมัครอบรม /รายละเอียดโครงการและกำหนดการ
ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์ จะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนก่อนวันจัดอบรม และทำแบบทดสอบหลังการอบรมผ่านตามเกณฑ์ร้อยละ 60
☎️สอบถามเพิ่มเติม
????Line Open Chat กลุ่มอบรมกฎหมาย ศาลปกครองพิษณุโลก
????Inbox Facebook Messenger สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
????โทรศัพท์ 0 5590 9550-9 ต่อ 2217
ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ : 11 พ.ค. 66 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 68

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.235.40.122
Online อยู่ : 2
วันนี้ 643
เมื่อวานนี้ 792
เดือนนี้ 643
ปีนี้ 3,039
รวมทั้งหมด 3,039
Record: 810 (30.05.2023)
( Counter 01-06-2023 )