ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๒


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๙


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๖


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๒๑
 

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
นายวัลลภ วิบูลย์กูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา พร้อมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อติดตามการจัดการแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียนของคณะครู ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข ณ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ขอขอบคุณนายณัฐกิตติ์ เป้ทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 173

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 100.28.0.143
Online อยู่ : 21
วันนี้ 660
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 660
ปีนี้ 660
รวมทั้งหมด 660
Record: 660 (25.07.2024)
( Counter 25-07-2024 )