ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

สพป.สุโขทัย เขต 1


..

 **********************************

.


..     ..


    

จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
ปีการศึกษา 2567(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)
อำเภอ จำนวน
โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
ก่อนประถม
ศึกษา
ประถม
ศึกษา
มัธยม
ศึกษา
รวม
อ.เมืองสุโขทัย 28 ร.ร.
1 สาขา
827 4,197 407 5,431
อ.กงไกรลาศ 37 696 2,624 417 3,737
อ.คีรีมาศ 32 611 2,366 474 3,451
อ.บ้านด่านลานหอย 23 715 2,785 598 4,098
รวม 120 ร.ร.
1 สาขา
2,849 11,972 1,896 16,717
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด
อำเภอ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ
รวม
อ.เมืองสุโขทัย 18 ร.ร.
1 สาขา
8 1 1 28 ร.ร.
1 สาขา
อ.กงไกรลาศ 25 12 0 0 37
อ.คีรีมมาศ 22 10 0 0 32
อ.บ้านด่านลานหอย 10 12 1 0 23
รวม 75 ร.ร.
1 สาขา
42 2 1 120 ร.ร.
1 สาขา
 


..              

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรอง ผอ. สพป. สุโขทัย เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ หน่วย

นายวัลลภ วิบูลย์กูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

19 มิ.ย. 67 Super administrator  10

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมกับ

19 มิ.ย. 67

Super administrator
view  7

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Canva

นายวัลลภ วิบูลย์กูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

18 มิ.ย. 67

Super administrator
view  19

ร่วมกิจกรรม โครงการ 72 ล้านต้นพลิกฟื้นผืนป่า

นายวัลลภ วิบูลย์กูล ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1

16 มิ.ย. 67

Super administrator
view  45

 [13 มิ.ย. 67] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านนการสอบแข่งขัน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารรับการประเมิน ภาค ค ในการแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Super administrator View : 1428

 [25 พ.ค. 67] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Super administrator View : 2073

 [13 พ.ค. 67] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สั Super administrator View : 671

 [06 พ.ค. 67] ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ Super administrator View : 6764

 [03 พ.ค. 67] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรท่างการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator View : 3454

 [30 เม.ย. 67] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือก ฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 Super administrator View : 1058

 [24 เม.ย. 67] สถานที่สอบรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator View : 656

 [22 เม.ย. 67] ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 Super administrator View : 997

 [01 มิ.ย. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประกาศการเลิกชยายชั้นเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 2131

 [01 มิ.ย. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประกาศการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1757

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1880

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 2041

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1975

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1913

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1818

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประกาศการรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1989

 [19 มิ.ย. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) Super administrator View : 9

 [19 มิ.ย. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Super administrator View : 12

 [18 มิ.ย. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อรถโดยสาร12ที่นั่ง(ดีเซล) Super administrator View : 13

 [11 มิ.ย. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) Super administrator View : 37

 [07 มิ.ย. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล Super administrator View : 40

 [30 พ.ค. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) Super administrator View : 126

 [28 พ.ค. 67] ประกาศโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อากคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น(อาคาร สปช.017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Super administrator View : 129

 [24 พ.ค. 67] ประกาศโรงเรียนวัดโบสถ์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อากคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) Super administrator View : 121

 [20 พ.ค. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2567 Super administrator View : 126

 [18 เม.ย. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2567 Super administrator View : 255

 [19 มี.ค. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Super administrator View : 351

 [16 ก.พ. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2567 Super administrator View : 317

 [25 ม.ค. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2566 Super administrator View : 554

 [17 ธ.ค. 66] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 Super administrator View : 614

 [20 พ.ย. 66] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2566 Super administrator View : 971

 [27 ต.ค. 66] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2566 Super administrator View : 796

 [15 ส.ค. 65] คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 Super administrator View : 1606

 [23 พ.ย. 64] คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Super administrator View : 1895

 [30 มิ.ย. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ Super administrator View : 2971

 [13 มิ.ย. 67] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน Super administrator View : 3035

 [30 มิ.ย. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Super administrator View : 2648

 [02 ก.ค. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Super administrator View : 4025

 [13 มิ.ย. 67] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล Super administrator View : 3182

 [30 มิ.ย. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator View : 3748

 [28 เม.ย. 67] Njj Montri View : 241

ข้อมูล จากเว็บการศึกษา

ตู้หนังสือ

ประมวลภาพกิจกรรม

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.83.154
Online อยู่ : 143
วันนี้ 4,858
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 4,858
ปีนี้ 4,858
รวมทั้งหมด 4,858
Record: 4858 (20.06.2024)
( Counter 20-06-2024 )