ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

สพป.สุโขทัย เขต 1


..

 

**********************************.


..     ..


    

จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
ปีการศึกษา 2566(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566)
อำเภอ จำนวน
โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
ก่อนประถม
ศึกษา
ประถม
ศึกษา
มัธยม
ศึกษา
รวม
อ.เมืองสุโขทัย 31 ร.ร.
1 สาขา
854 4,411 391 5,656
อ.กงไกรลาศ 37 757 2,794 440 3,988
อ.คีรีมาศ 32 701 2,545 482 3,728
อ.บ้านด่านลานหอย 24 769 2,980 576 4,325
รวม 124 ร.ร.
1 สาขา
3,078 12,730 1,889 17,697
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด
อำเภอ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ
รวม
อ.เมืองสุโขทัย 21 ร.ร.
1 สาขา
8 1 1 31 ร.ร.
1 สาขา
อ.กงไกรลาศ 24 13 0 0 37
อ.คีรีมมาศ 21 11 0 0 32
อ.บ้านด่านลานหอย 10 13 1 0 24
รวม 76 ร.ร.
1 สาขา
45 2 1 124 ร.ร.
1 สาขา
จำนวนนักเรียนจำแนกรายชั้น Excel (10 มิ.ย.2566)


..              

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพประจำปี

24 เม.ย. 67 Super administrator  11

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 24 เเมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัย จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต

24 เม.ย. 67

Super administrator
view  8

รับมอบนโยบายการเตรีมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ วิบูลย์กูล ผอ. สพป.สุโขทัย เขต 1 พร้อมด้วย นายวีระ พุ่มไม้ นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ นายอารีย์ วรรณชัย รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม

24 เม.ย. 67

Super administrator
view  6

 [24 เม.ย. 67] สถานที่สอบรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator View : 79

 [22 เม.ย. 67] ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 Super administrator View : 479

 [19 เม.ย. 67] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าร่าชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา Super administrator View : 1666

 [19 เม.ย. 67] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าร่าชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย Super administrator View : 1511

 [04 เม.ย. 67] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator View : 236

 [01 เม.ย. 67] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ Super administrator View : 1469

 [28 มี.ค. 67] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ Super administrator View : 817

 [28 มี.ค. 67] ประกาศ อ.ก.ค.ศ. พื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Super administrator View : 2592

 [01 มิ.ย. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประกาศการเลิกชยายชั้นเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1783

 [01 มิ.ย. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประกาศการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1511

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1648

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1722

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1705

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1677

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1575

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประกาศการรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1758

 [24 เม.ย. 67] ประกาศสำนักงานธนารักษ์ เรื่องการขายทอดตลาดอาคารพัสดุ Super administrator View : 17

 [23 เม.ย. 67] ประการศโรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 Super administrator View : 15

 [22 เม.ย. 67] ประการศโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 Super administrator View : 17

 [19 เม.ย. 67] ประการศโรงเรียนวัดโบสถ์ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 Super administrator View : 27

 [19 เม.ย. 67] ประการศโรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567 Super administrator View : 23

 [18 เม.ย. 67] ประกาศสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Super administrator View : 26

 [20 มี.ค. 67] ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เรื่อง ขายทดตลาดอาคารราชพัสดุ Super administrator View : 79

 [20 มี.ค. 67] ประกาศโรงเรียนวัดทุ้ง เรื่อง คืนหลักประกันสัญญา Super administrator View : 75

 [18 เม.ย. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2567 Super administrator View : 23

 [19 มี.ค. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Super administrator View : 105

 [16 ก.พ. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2567 Super administrator View : 86

 [25 ม.ค. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2566 Super administrator View : 309

 [17 ธ.ค. 66] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 Super administrator View : 365

 [20 พ.ย. 66] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2566 Super administrator View : 602

 [27 ต.ค. 66] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2566 Super administrator View : 559

 [20 ก.ย. 66] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 Super administrator View : 604

 [15 ส.ค. 65] คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 Super administrator View : 1369

 [23 พ.ย. 64] คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Super administrator View : 1627

 [30 มิ.ย. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ Super administrator View : 2538

 [02 ก.ค. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน Super administrator View : 2725

 [30 มิ.ย. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Super administrator View : 2287

 [02 ก.ค. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Super administrator View : 3632

 [02 ก.ค. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล Super administrator View : 2835

 [30 มิ.ย. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator View : 3371

ข้อมูล จากเว็บการศึกษา

ตู้หนังสือ

ประมวลภาพกิจกรรม

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.238.71.155
Online อยู่ : 16
วันนี้ 1,436
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1,436
ปีนี้ 1,436
รวมทั้งหมด 1,436
Record: 1436 (25.04.2024)
( Counter 25-04-2024 )