ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๒


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๙


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๐๖


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖๑๘๐ ต่อ ๑๒๑
 

สพป.สุโขทัย เขต 1


..

 **********************************

...     ..


    

จำนวนนักเรียน สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 1
ปีการศึกษา 2567(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)
อำเภอ จำนวน
โรงเรียน
จำนวนนักเรียน
ก่อนประถม
ศึกษา
ประถม
ศึกษา
มัธยม
ศึกษา
รวม
อ.เมืองสุโขทัย 28 ร.ร.
1 สาขา
827 4,197 407 5,431
อ.กงไกรลาศ 37 696 2,624 417 3,737
อ.คีรีมาศ 32 611 2,366 474 3,451
อ.บ้านด่านลานหอย 23 715 2,785 598 4,098
รวม 120 ร.ร.
1 สาขา
2,849 11,972 1,896 16,717
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด
อำเภอ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่
พิเศษ
รวม
อ.เมืองสุโขทัย 18 ร.ร.
1 สาขา
8 1 1 28 ร.ร.
1 สาขา
อ.กงไกรลาศ 25 12 0 0 37
อ.คีรีมมาศ 22 10 0 0 32
อ.บ้านด่านลานหอย 10 12 1 0 23
รวม 75 ร.ร.
1 สาขา
42 2 1 120 ร.ร.
1 สาขา
 


..              

ข่าวประชาสัมพันธ์

 [24 ก.ค. 67] แก้ไขประกาศตำแหน่งข้าราชการครูว่าง (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 2) Super administrator View : 58

 [19 ก.ค. 67] ประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) Super administrator View : 241

 [19 ก.ค. 67] ประกาศตำแหน่งข้าราชการครูว่าง (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบที่ 2) Super administrator View : 326

 [18 ก.ค. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล Super administrator View : 163

 [10 ก.ค. 67] ประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2567 Super administrator View : 233

 [03 ก.ค. 67] การย้ายข้าราชการครูแบะบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ครั้งที่ 2 Super administrator View : 1233

 [24 มิ.ย. 67] ประกาศผลการสอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Super administrator View : 711

 [13 มิ.ย. 67] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านนการสอบแข่งขัน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารรับการประเมิน ภาค ค ในการแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย Super administrator View : 1871

 [01 มิ.ย. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประกาศการเลิกชยายชั้นเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 2297

 [01 มิ.ย. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประกาศการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1913

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 2020

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 2219

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 2129

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 2060

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประกาศการรวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 1967

 [06 พ.ค. 65] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ประกาศการรวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Super administrator View : 2122

 [17 ก.ค. 67] ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ Super administrator View : 113

 [09 ก.ค. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) Super administrator View : 104

 [09 ก.ค. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องประกาศู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด Super administrator View : 107

 [02 ก.ค. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่ นั่ง (ดีเซล) Super administrator View : 144

 [28 มิ.ย. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) Super administrator View : 134

 [26 มิ.ย. 67] ร่างคุณลักษณะเฉาพครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสำหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Super administrator View : 142

 [25 มิ.ย. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) Super administrator View : 153

 [19 มิ.ย. 67] ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567) Super administrator View : 156

 [18 ก.ค. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2567 Super administrator View : 78

 [25 มิ.ย. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 Super administrator View : 155

 [20 พ.ค. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2567 Super administrator View : 264

 [18 เม.ย. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2567 Super administrator View : 397

 [19 มี.ค. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Super administrator View : 511

 [16 ก.พ. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2567 Super administrator View : 448

 [25 ม.ค. 67] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2566 Super administrator View : 702

 [17 ธ.ค. 66] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 Super administrator View : 754

 [15 ส.ค. 65] คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 Super administrator View : 1864

 [23 พ.ย. 64] คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Super administrator View : 2056

 [03 ก.ค. 67] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ Super administrator View : 3197

 [25 มิ.ย. 67] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน Super administrator View : 3281

 [22 มิ.ย. 67] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Super administrator View : 2838

 [24 มิ.ย. 67] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Super administrator View : 4223

 [25 มิ.ย. 67] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล Super administrator View : 3383

 [30 มิ.ย. 66] คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Super administrator View : 3956

 [28 เม.ย. 67] Njj Montri View : 384

ข้อมูล จากเว็บการศึกษา

ตู้หนังสือ

ประมวลภาพกิจกรรม

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 100.28.0.143
Online อยู่ : 26
วันนี้ 804
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 804
ปีนี้ 804
รวมทั้งหมด 804
Record: 804 (25.07.2024)
( Counter 25-07-2024 )