คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

1.นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคง [ดาวน์โหลด]
2.นางชุลีกร นิธิวรรณกุล      [ดาวน์โหลด]
3.นางวัลยา พกามาศ ชำนิ   [ดาวน์โหลด]
4.นายวัชรพงศ์ รัตนพร       [ดาวน์โหลด]
5.นางสวทวีรัตน์ มาลัยหวล  [ดาวน์โหลด]

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกลุ่มอำนวยการ 
ระเบียบงานสารบรรณ
1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พศ.2562
2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พศ.2548
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พศ.2560
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 4 พศ.2564 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ : 15 ก.ค. 64 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 120

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.192.22.242
Online อยู่ : 2
วันนี้ 96
เมื่อวานนี้ 387
เดือนนี้ 13,062
ปีนี้ 13,171
รวมทั้งหมด 13,171
Record: 724 (05.07.2021)
( Counter 27-07-2021 )