คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

 1.นางรัตนา เสนาพิทักษ์             [ดาวน์โหลด]
2.นางสาวฐิติรัตน์ ชัยรังษี             [ดาวน์โหลด]
3.นางประภัสสร เถาพันธ์              [ดาวน์โหลด]
4.นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก            [ดาวน์โหลด]
5.นางสาวนิชานันท์ ชูติพงศ์ชัยวัฒน์ [ดาวน์โหลด]
6.นางพัชรินทร์ กลมรัตน์              [ดาวน์โหลด]
7.นางสาวชรัชวินทร์ มโนฤทธิฌาณ  [ดาวน์โหลด]
8.นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย             [ดาวน์โหลด]
9.นางสาวอัจฉราภรณ์ ปิ่นทอง        [ดาวน์โหลด]
10.นางสาวจุฑามาศ สอนโต          [ดาวน์โหลด]

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ : 25 ก.ค. 64 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 129

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.192.22.242
Online อยู่ : 7
วันนี้ 164
เมื่อวานนี้ 387
เดือนนี้ 13,130
ปีนี้ 13,239
รวมทั้งหมด 13,239
Record: 724 (05.07.2021)
( Counter 27-07-2021 )