ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

ประธานเปิดการอบรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน ภาษาไทย

ประธานเปิดการอบรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน ภาษาไทย
วันที่ 7 มิถุนายน 2567
นายวัลลภ วิบูลย์กูล ผอ.สพป. สุโขทัย เขต 1 มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รอง ผอ. สพป. สุโขทัย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ตามแนวลูกพ่อขุนราม “อ่านออก เขียนได้ ลายมืองาม” สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะครู ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : เผยแพร่โดย : Super administrator View : 45

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.83.154
Online อยู่ : 138
วันนี้ 3,626
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 3,626
ปีนี้ 3,626
รวมทั้งหมด 3,626
Record: 3626 (20.06.2024)
( Counter 20-06-2024 )