• Bandar Togel Slot Online Deposit Pulsa
 • 5 Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Terpecaya
 • Bandar Togel Resmi Terpercaya
 • 10 Daftar Situs Bo Togel Bet 100 Perak
 • Daftar 12 Situs Slot Online Deposit Pulsa
 • Toto Macau
 • Bandar Togel Online Toto Macau 5D 100 Perak Terpercaya
 • Daftar Bandar Togel Online Terpercaya
 • DENTOTO
 • MERDEKATOGEL
 • BINJAITOTO
 • Situs Togel
 • Bandar Togel Terpercaya
 • Daftar Bandar Togel Online Terpercaya
 • MPO SLOT
 • Bandar Togel 4D Lengkap
 • Bandar Togel Macau
 • Mpo Slot Online
 • Toto Togel 4D
 • Situs Toto Togel
 • Situs Bo Togel
 • Togel Online Terpercaya
 • Bo Togel 4D 100 Perak
 • Togel 100 Perak
 • Situs Togel Terpercaya
 • Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta
 • Bandar Judi Togel 4D
 • https://cagayandeoro.da.gov.ph/toto-slot/
 • Bandar Togel 4D
 • bandar judi macau
 • https://montagh.edu.hu/wp-content/
 • Situ Togel Slot Terpercaya
 • Bandar Togel 100 Perak
 • สพป.สุโขทัย เขต 1

  ผู้บริหาร


  นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


  นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


  นายวัลลภ  เอี่ยมมะ
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

  นายวีระ  พุ่มไม้
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

  O1-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สพป.สุโขทัย เขต 1
  O2-ข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงาน
  O3-อำนาจหน้าที่ สพป.สุโขทัย เขต 1
  O4-แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
  O5-ข้อมูลการติดต่อ
  O6-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  O7-ข่าวประชาสัมพันธ์
  O8-Q&A
  O9-Social Network
  O10-แผนการดำเนินงานประจำปี
  O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอง 6 เดือน
  O12-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  O13-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  O15-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17-E-Service
  O18-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  O20-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O21-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22-ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  O25-นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O26-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  O27-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  O29-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  O30-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอ
  O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
  O32-ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  O33-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  O34-เจตจำนงค์ของผู้บริหาร
  O35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  O36-การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  O38-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O39-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  O41-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O42-มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  ข้อมูล : การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เผยแพร่โดย : administrator View : 32053

  บริการข้อมูล

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  ผลการทดสอบ O-NET
  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
  ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
  Download เอกสาร
  คลังสื่อการสอน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
  ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

  เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  สถิติการใช้งาน

  เข้าใช้จาก IP : 3.236.70.233
  Online อยู่ : 1
  วันนี้ 8
  เมื่อวานนี้ 496
  เดือนนี้ 3,469
  ปีนี้ 3,469
  รวมทั้งหมด 3,611
  Record: 723 (23.01.2023)
  ( Counter 28-01-2023 )