• Bandar Togel Slot Online Deposit Pulsa
 • 5 Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Terpecaya
 • Bandar Togel Resmi Terpercaya
 • 10 Daftar Situs Bo Togel Bet 100 Perak
 • Daftar 12 Situs Slot Online Deposit Pulsa
 • Toto Macau
 • Bandar Togel Online Toto Macau 5D 100 Perak Terpercaya
 • Daftar Bandar Togel Online Terpercaya
 • DENTOTO
 • MERDEKATOGEL
 • BINJAITOTO
 • Situs Togel
 • Bandar Togel Terpercaya
 • Daftar Bandar Togel Online Terpercaya
 • MPO SLOT
 • Bandar Togel 4D Lengkap
 • Bandar Togel Macau
 • Mpo Slot Online
 • Toto Togel 4D
 • Situs Toto Togel
 • Situs Bo Togel
 • Togel Online Terpercaya
 • Bo Togel 4D 100 Perak
 • Togel 100 Perak
 • Situs Togel Terpercaya
 • Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta
 • Bandar Judi Togel 4D
 • https://cagayandeoro.da.gov.ph/toto-slot/
 • Bandar Togel 4D
 • bandar judi macau
 • https://montagh.edu.hu/wp-content/
 • Situ Togel Slot Terpercaya
 • Bandar Togel 100 Perak
 • สพป.สุโขทัย เขต 1

  ผู้บริหาร


  นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


  นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


  นายวัลลภ  เอี่ยมมะ
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

  นายวีระ  พุ่มไม้
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

  กรณีธุรการลาออก

  จัดสรรตำแหน่งธุรการอย่างไร


  โพสโดย : จนท. สร้างเมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:51:35 IP : 125.26.226

  แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ รัตนา เสนาพิทักษ์)

  <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

  ตอบ ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว๒๒๐๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สพฐ. ได้กำหนดแนวทางให้ดำเนินการ ดังนี้

  ข้อ ๑ ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณี ให้รายงานอัตราว่างส่งคืน สพฐ. ห้ามนำอัตราไปใช้ทุกกรณี และชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน โดยจะดำเนินการใหม่ได้ต่อเมื่อ สพฐ.จัดสรรอัตราคืนให้เท่านั้น ฯลฯ

  ข้อ ๒ กรณี สพท. มีแผนการรวมสถานศึกษา ให้ สพท. เตรียมการบริหารจัดการเกลี่ยอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่งตามที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ให้เกิดประสิทธิภาพ และ หากมีการควบรวม ตามแผนให้ดำเนินการบริหารอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่เกิน โดยเกลี่ยไปให้สถานศึกษาอื่นที่ไม่มีอัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ถ้าเป็นตำแหน่งว่างให้รายงานคืน สพฐ. หากมีคนครองให้ปฏิบัติงานไปจนสิ้นสุดสัญญาจ้างในปีงบประมาณนั้น และให้ สพท.รายงานส่งคืนอัตราว่างดังกล่าวไปยัง สพฐ. ห้ามนำอัตราไปใช้ทุกกรณี


   

  สร้างเมื่อ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 14:15:24 IP : 125.25.238.22
  แสดงความคิดเห็น
  ถ้าอ่านไม่ออกให้คลิก เพื่อเปลี่ยนภาพ.


  บริการข้อมูล

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  ผลการทดสอบ O-NET
  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
  ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
  Download เอกสาร
  คลังสื่อการสอน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
  ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

  เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  สถิติการใช้งาน

  เข้าใช้จาก IP : 3.236.70.233
  Online อยู่ : 1
  วันนี้ 7
  เมื่อวานนี้ 496
  เดือนนี้ 3,468
  ปีนี้ 3,468
  รวมทั้งหมด 3,610
  Record: 723 (23.01.2023)
  ( Counter 28-01-2023 )