ผู้บริหาร

bosskunlaya
ดร.กัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


ดร.วีระ  บัวผัน
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

 

ข้อมูลผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร สพป.สุโขทัย เขต 1

ผู้บริหารการศึกษา


นางกัลยา  มาลัย
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
055-616180 ต่อ 102
085-1700085
dr.kokai@gmail.com

 
นายวีระ บัวผัน
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
055-616180 ต่อ 114
061-6845891
wera.2518@hotmail.com
  นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 1
055-616180 ต่อ 108
093-6156223
yanin.kmplc@gmail.com


ผู้อำนวยการกลุ่ม

 กลุ่มอำนวยการ  หน่วยตรวจสอบภายใน  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
   
 นางสาวทิพย์วรรณ คล่ำคง
055-616180 ต่อ 111
081-2844705
tipawan220805@gmail.com
 นายภิญโญ  บุญมา
055-616180 ต่อ 121
083-1895559
yohun4948@gmail.com
นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร
055-616180 ต่อ 106
085-7347373
mail@esdc.go.th
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงานบุคคล
     
นางดารารัตน์  นิคม
055-616180 ต่อ 110
089-5671415
dararat5669@gmail.com
 นางรจนา พ่วงพี
055-616180 ต่อ 117
086-1197008
pamadee222@gmail.com
นางรัตนา เสนาพิทักษ์ 
055-616180 ต่อ 115
081-6750430
na_st1@hotmail.com
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     
นางยุพิน  พงษ์ปรีชา
055-616180 ต่อ 109
093-1326684
yaoin2300yy@gmail.com
นางวาริน นะริน
055-616180 ต่อ 116
089-9074700
warin_nar@hotmail.com
ว่าง
    กลุ่มกฏหมายและคดี
     
    ว่าง

 

 

ข้อมูล : ข้อมูลผู้บริหาร เผยแพร่โดย : administrator View : 3813

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.172.203.87
Online อยู่ : 2
วันนี้ 148
เมื่อวานนี้ 423
เดือนนี้ 6,139
ปีนี้ 8,726
รวมทั้งหมด 8,726
Record: 522 (08.09.2021)
( Counter 18-09-2021 )
onwin