ผู้บริหาร


นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวัลลภ  เอี่ยมมะ
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

ข้อมูลบุคลากร

กลุ่มอำนวยการ

นางประภัสสร เถาพันธ์
086-4463486
num65526552@gmail.com

นางวัลยา พกามาศ ชำนิ
086-7352690
tomjojo222@gmail.com

นายวัชรพงศ์ รัตนพร
088-1646367
wat.rp34@gmail.com

นางสาวพรรณิภา เปลือยหนองแข้
088-5984298
choekul.pan@gamil.com

นางสาวทวีรัตน์ มาลัยหวล
089-7061116
laon_1911@hotmail.com

นางสาวจุฑามาศ วินิจ
099-6156846
juthamssonto365@gmail.com 

นายยงยุทธ ถึงมี
081-2814686
yongyuth4686@gmail.com

นางเข็มทอง ก้อนสุวรรณ
081-6805308
kaemthong1967@gmail.com

นายสมศักดิ์ มั่งจิ๋ว
086-9361339
dangsomsak2201@gmail.com

นายยอม หอมทอง
087-8467592
yodhomthomg1486@gmail.com

นายนุรุต กลั่นเรือง
095-3078900
nurut2509@gmail.com

นายกิตติพงษ์ ศิริมาลา
095-6276026
redmi2563a8@gmail.com


นายกิตติพงษ์ ศิริมาลา
095-6276026
redmi2563a8@gmail.com
 
นายฉลอง บุญหล่อ
084-2313348
webmaster@sukhothai1.go.th

นายนิรุทต์ พยัคน้อย
094-7176969
nirutphyakhnxy@gmail.com 

 

กลุ่มนโยบายและแผน

นายพงศกร ตั้งสยามวณิชย์
056-9307950
franco_zola80@hotmail.com

นายอนันต์ชัย เมฆพัฒน์
086-4406686
pedped1074@gmail.com

นางสาวธัญชนก เหมมูล
082-9263354
sirirat.phung@gmail.com
 
 
 
 
   

 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอรรถพล จันทร์เทพ
064-4288199
Kimura2527@gmail.com

 นางสาวนภิษา รุ่งศิรโชติ
099-0939891
aphakorn2020@gmail.com

นางสาวพัชราภรณ์ สุขเมือง
088-1552403
coffee_7490@outlook.co.th


 นางสาวณัฐกตา เปรมใจ
091-7232003
natthakitta.pramchai@gmail.com


นางสาวกรฐริดา ดิลกวัฒนา
095-6926693
naphaporn.joy@gmail.com

 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอภิญญา ศิลปชัย
098-3818928
apinya.puk2510@gmail.com

นางอิษฎาภรณ์ ประดุงรุง
089-7021230
mouse2550@hotmail.com

นางณิชาภัทร ภู่ทอง
093-2466992
nichanoi60@gmail.com

นายรัศมินทร์ พุทธอินทรา
089-0458709
rasminb.sukhothai.peaso1@gmail.com

นางสาวสกุณา เพ็งศรี
080-0280984
taliw.um@gmail.com

 นางสาวเฟื่องฟ้า ธรรมสุระกุล
084-8146491
fueangfa24249@gmail.com

ว่าที่ ร.ต.สหกรณ์ เกตุคง
084-6232627
parasailtong@gmail.com


นายชาญวิทย์ ตันกอง
089-9529733
jill16876@gmail.com 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาววีณา แสนโกศิก
086-9370964
wena1962@hotmail.com

นางสิรธญา แก้วเนย
084-8220909
sirargaya11@gmail.com

นายไกรสร พรมลา
092-2573551
kraisorn_pr@hotmail.com

นางศรัญญารัตน์ พรมลา
089-7998050
ksaranyarat@gmail.com

นางสาวพิชญาภา นาคทรัพย์
094-1567129
nsarucha59@gmail.com

นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงิน
091-8383493
noomkunk@gmail.com

นางสมปอง ราษี
088-7770079
bbnn_1@hotmail.com

นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี
081-0455528
nattaphatsdc.go.th

นายไมตรี นาคประสิทธิ์
064-0134549
mitri.n@obec.moe.go.th

นางสาวบุญยืน กันจิตร
081-11815296
chan.kanjit@gmail.com

นางสาวจันทวรรณ ทองคำ
086-4915963
golf4690@gmail.com
 
นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน
081-3798557
b.j1971@hotmail.com

 นางประพรศิลป์ ชมนก
062-881989
prapornsin@gmail.com

 นายวิทูล อยู่บุญ
097-1474524

  นางสาวขนิษฐา เกตุประทุม
096-6517882
kanistha.tmj.1990@gmail.com

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางจันทร์แดง ทับศูนย์
081-8868867
jundang1122@hotmail.co.th

นางภัทรา จันทร์เอี่ยม
081-4328074
patra_act@hotmail.co.th

นางสาวนิสา จันนา
085-9374832
nisajanna@gmail.com

นางสาวสุภัสสรา แสงสุข
087-2458054
supassarakeng@gmail.com

นางสาวขนิษฐา ฟองภู่
083-1677026
khanittha_fon@hotmail.com

นางสาวณิชกานต์ ชมเชย
063-8839843 
nichakanch.2310@gmail.com

นางสาวพิมพร จันทะวาศ
096-0838910
pimpornpreem14@gmail.com
 
 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวเบญจมาภรณ์ วงศ์วัฒน์
087-3060413
gtnrosalia@gmail.com
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางพรพนา สุขอ่ำ
095-3076533
pornpanasuk@gmail.com

นางสาวชญาณิศา ควรสุวรรณ
083-1895559
chayanisa1726@gmail.com

 

 
ข้อมูล : ข้อมูลบุคลากร เผยแพร่โดย : administrator View : 46965
https://docomomobrasil.com/rtp-slot/https://journals.woundscanada.ca/pragmatic-play/https://docomomobrasil.com/slot-server-luar/https://revista.sthembrasil.com/slot-deposit-dana/https://journals.woundscanada.ca/slot-deposit-pulsa/http://docomomobrasil.com/slot-demo/https://ncst.mw/slot-demo-pragmatic/https://deiferreyra.com/joker123/http://maees.khnu.km.ua/slot-gacor/http://ojs3.bkstm.org/js/slot-demo/http://ojs3.bkstm.org/js/slot-deposit-dana/http://mv-conference.phonepulse.ie/https://jurnal.warnasulsel.com/pages/slot-luar-negeri/https://ncst.mw/slot-bonus/https://wahidfoundation.org/slot-gacor/https://ncst.mw/togel-online/https://www.revistadefilosofia.org/styles/slot-deposit-pulsa/https://www.sofas.gov.tr/slot-gacor-maxwin/https://editorial.uniamazonia.edu.co/public/slot-demo/https://kustwudil.edu.ng/wp-content/uploads/slot-demo/https://v-rouge.com/slot-server-luar/http://pedestrian.jp/wp-content/slot/slot-gacor/https://www.ncst.mw/wp-content/plugins/bar/https://biologi.ipb.ac.id/~ojsbio/pages/slot-deposit-dana/https://sparkling.kaltimprov.go.id/frontend/slot-deposit-pulsa/