ผู้บริหารนายวัลลภ  วิบูลย์กูล
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายวีระ  พุ่มไม้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นายอารีย์  วรรณชัย
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
 

การเปิดเรียน

ตกลงโรงเรียนเปิดวันที่เท่าไรแน่ค่ะ.ที่ โรงเรียน วัดสวรรคามอ.สวรรคโลก แจ้ง ผปค.มาว่าเปิดวันที่1มิถุนายน. หลานที่เรียนอยู่บอกว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่แมสกัน ช่วยแจ้งด้วยคะ ว่าตกลงเปิดวันไหนแน่


โพสโดย : หนึ่ง จิตอม สร้างเมื่อ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 21:36:38 IP : 182.53.63.

แสดงความคิดเห็น 1 (ชือผู้ตอบ ศิริรัตน์)

โรงเรียนวัดสวรรคา สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ค่ะ ให้ติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ค่ะ

 

สร้างเมื่อ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 21:37:48 IP : 182.53.63.252
แสดงความคิดเห็น
ถ้าอ่านไม่ออกให้คลิก เพื่อเปลี่ยนภาพ.


บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.205.26.39
Online อยู่ : 11
วันนี้ 135
เมื่อวานนี้ 23
เดือนนี้ 158
ปีนี้ 158
รวมทั้งหมด 158
Record: 135 (10.12.2023)
( Counter 10-12-2023 )