• Bandar Togel Slot Online Deposit Pulsa
 • 5 Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta Terpecaya
 • Bandar Togel Resmi Terpercaya
 • 10 Daftar Situs Bo Togel Bet 100 Perak
 • Daftar 12 Situs Slot Online Deposit Pulsa
 • Toto Macau
 • Bandar Togel Online Toto Macau 5D 100 Perak Terpercaya
 • Daftar Bandar Togel Online Terpercaya
 • DENTOTO
 • MERDEKATOGEL
 • BINJAITOTO
 • Situs Togel
 • Bandar Togel Terpercaya
 • Daftar Bandar Togel Online Terpercaya
 • MPO SLOT
 • Bandar Togel 4D Lengkap
 • Bandar Togel Macau
 • Mpo Slot Online
 • Toto Togel 4D
 • Situs Toto Togel
 • Situs Bo Togel
 • Togel Online Terpercaya
 • Bo Togel 4D 100 Perak
 • Togel 100 Perak
 • Situs Togel Terpercaya
 • Bandar Togel Hadiah 4D 10 Juta
 • Bandar Judi Togel 4D
 • https://cagayandeoro.da.gov.ph/toto-slot/
 • Bandar Togel 4D
 • bandar judi macau
 • https://montagh.edu.hu/wp-content/
 • Situ Togel Slot Terpercaya
 • Bandar Togel 100 Perak
 • สพป.สุโขทัย เขต 1

  ผู้บริหาร


  นางชฎากรณ์  บรรเลงรมย์
  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


  นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


  นายวัลลภ  เอี่ยมมะ
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

  นายวีระ  พุ่มไม้
  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  มาตรฐานการให้บริการ

  1. การขอหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  2. การเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  3. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ
  4. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  5. การขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล
  6. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  7. ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษ
  8. ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  9. การลงทะเบียนรับหนังสือ (กรณีถือเรื่องไปส่งเอง) ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ
  10. งานประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ
  11. ขออนุญาตเปลี่ยนเวร ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ

  1. การขอหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล

  กลับด้านบน

  2. การเบิกค่ารักษาพยาบาล

  กลับด้านบน

  3. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร

  กลับด้านบน

  4. การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

   กลับด้านบน

  5. การขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ

  กลับด้านบน

  6. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  กลับด้านบน

  7. ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์ราชการ

  กลับด้านบน

  8. ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่

  กลับด้านบน

  9. การลงทะเบียนรับหนังสือ (กรณีถือเรื่องไปส่งเอง)

  กลับด้านบน

  10. งานประชาสัมพันธ์

  กลับด้านบน

  11. ขออนุญาตเปลี่ยนเวร

  กลับด้านบน

   

  ข้อมูล : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เผยแพร่โดย : Super administrator View : 295

  บริการข้อมูล

  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  แผนปฏิบัติการประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
  ผลการทดสอบ O-NET
  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
  ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
  ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
  Download เอกสาร
  คลังสื่อการสอน
  เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
  ประชากรวัยเรียนนอกเขตบริการ สพป.สท.1

  เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

  เชื่อมโยงหน่วยงาน

  สถิติการใช้งาน

  เข้าใช้จาก IP : 3.236.70.233
  Online อยู่ : 1
  วันนี้ 8
  เมื่อวานนี้ 496
  เดือนนี้ 3,469
  ปีนี้ 3,469
  รวมทั้งหมด 3,611
  Record: 723 (23.01.2023)
  ( Counter 28-01-2023 )