คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

1. น.ส.มะลิ  ตุ้มบุตร            [ดาวน์โหลด]
2. นายไชยยศ  ทองปากน้ำ   [ดาวน์โหลด]
3. น.ส.วีณา  แสนโกศิก        [ดาวน์โหลด]
4. น.ส.ศรุชา  นาคทรัพย์       [ดาวน์โหลด]
5. นางสิรธญา  แก้วเนย         [ดาวน์โหลด]
6. นางสมปอง  ราษี               [ดาวน์โหลด]
7. นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน       [ดาวน์โหลด]
8. นายไกรสร  พรมลา            [ดาวน์โหลด]
9. นางณัฐพัชร์  ด่านจิระมนตรี [ดาวน์โหลด]
10.นายไมตรี นาคประสิทธิ์      [ดาวน์โหลด]
11.นางสาวบุญยืน กันจิตร       [ดาวน์โหลด]
12.นางศรัญญารัตน์  พรมลา    [ดาวน์โหลด]
13.นางสาวจันทวรรณ ทองคำ   [ดาวน์โหลด]
14.นางสาวพิมพร จันทะวาศ     [ดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ : 25 ก.ค. 64 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 169

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 - 2564
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 44.192.22.242
Online อยู่ : 13
วันนี้ 148
เมื่อวานนี้ 387
เดือนนี้ 13,114
ปีนี้ 13,223
รวมทั้งหมด 13,223
Record: 724 (05.07.2021)
( Counter 27-07-2021 )