ผู้บริหาร


ดร.จรณเดช  บุปผาชาติ
ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


นางญาณินท์  จิตตุรงค์อาภรณ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑


ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑

นายนาวิน ยวนจิตปิยะ 
รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต ๑
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรายบุคคล

1. น.ส.มะลิ  ตุ้มบุตร             [ดาวน์โหลด]
2. นายไชยยศ  ทองปากน้ำ    [ดาวน์โหลด]
3. น.ส.วีณา  แสนโกศิก         [ดาวน์โหลด]
4. น.ส.ศรุชา  นาคทรัพย์       [ดาวน์โหลด]
5. นางสิรธญา  แก้วเนย         [ดาวน์โหลด]
6. นางสมปอง  ราษี               [ดาวน์โหลด]
7. นายปิ่นศิลป์ชัย  นุ้ยเงิน       [ดาวน์โหลด]
8. นายไกรสร  พรมลา            [ดาวน์โหลด]
9. นางณัฐพัชร์  ด่านจิระมนตรี [ดาวน์โหลด]
10.นายไมตรี นาคประสิทธิ์      [ดาวน์โหลด]
11.นางสาวบุญยืน กันจิตร       [ดาวน์โหลด]
12.นางศรัญญารัตน์  พรมลา    [ดาวน์โหลด]
13.นางสาวจันทวรรณ ทองคำ   [ดาวน์โหลด]
14.นางสาวพิมพร จันทะวาศ     [ดาวน์โหลด

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ : 15 ส.ค. 64 เผยแพร่โดย : Super administrator View : 642

บริการข้อมูล

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการทดสอบ O-NET
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
ข้อมูลจำนวนนักเรียนและห้องเรียน
ข้อมูลภาวโภชนการนักเรียน
Download เอกสาร
คลังสื่อการสอน
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.236.97.59
Online อยู่ : 4
วันนี้ 495
เมื่อวานนี้ 684
เดือนนี้ 2,486
ปีนี้ 2,486
รวมทั้งหมด 2,486
Record: 699 (24.05.2022)
( Counter 27-05-2022 )